« Jer 49:39 Księga Jeremiasza 50:1 Jer 50:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słowo, które mówił Pan o Babilonie i o ziemi Chaldejskiéj, przez rękę Jeremiasza proroka:
2.GDAŃSKA.1881Słowo, które mówł Pan przeciwko Babilonowi, i przeciwko ziemi Chaldejskiej przez Jeremijasza proroka;
3.GDAŃSKA.2017Słowo, które PAN wypowiedział przeciwko Babilonowi i przeciwko ziemi Chaldejczyków przez proroka Jeremiasza:
4.CYLKOWSłowo, które wyrzekł Wiekuisty o Babelu, o ziemi Kasdejczyków, przez Jeremjasza, proroka:
5.KRUSZYŃSKISłowo, które ogłosił Bóg o Babilonji, kraju Chaldejczyków, przez pośrednictwo proroka Jeremjasza.
6.TYSIĄCL.WYD1Słowo, które Jahwe wypowiedział przez proroka Jeremiasza przeciw Babilonowi, przeciw ziemi chaldejskiej:
7.TYSIĄCL.WYD5Słowo, które wypowiedział Pan o Babilonie, o ziemi chaldejskiej, za pośrednictwem proroka Jeremiasza:
8.BRYTYJKASłowo, które wypowiedział Pan przez proroka Jeremiasza o Babilonie, o kraju Chaldejczyków:
9.POZNAŃSKASłowo o Babilonii, o kraju chaldejskim, które Jahwe wyrzekł przez proroka Jeremiasza.
10.WARSZ.PRASKAOto słowa Pana przekazane przez proroka Jeremiasza a skierowane przeciwko Babilonowi i przeciwko ziemi chaldejskiej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słowo, które przez proroka Jeremjasza, WIEKUISTY wypowiedział o Babelu, ziemi Kasdejczyków:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Słowo, które za pośrednictwem proroka Jeremiasza wypowiedział PAN o Babilonie, o ziemi Chaldejczyków: