« Jer 50:10 Księga Jeremiasza 50:11 Jer 50:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo się radujecie i wielkie rzeczy mówicie, rozchwytając dziedzictwo moje; boście się rozlegli jako cielcy po trawie, a beczeliście jako bycy.
2.GDAŃSKA.1881Przeto, że się weselicie, przeto, że się radujecie, rozchwytając dziedzictwo moje, przeto, żeście nabrali ciała jako jałowica utuczona, a wyskakujecie jako mocarze.
3.GDAŃSKA.2017Ponieważ się cieszyliście, ponieważ się radowaliście, grabieżcy mego dziedzictwa; ponieważ utyliście jak jałówka na trawie i ryczycie jak wół;
4.CYLKOWJakkolwiek byście się nie cieszyli, jakkolwiek nie radowali, wy łupieżcy dziedzictwa Mojego, jakkolwiek byście nie tyli jako jałowica pasąca się, a rżali jako źrebce,
5.KRUSZYŃSKITak, cieszcie się, radujcie się, plądrujący moje dziedzictwo; tak, tyjcie jako jałowica pasąca się, rżyjcie jako źrebcy.
6.TYSIĄCL.WYD1Ha! cieszcie się i radujcie, łupieżcy mego dziedzictwa! Ha! skaczcie jak w trawie jałówki, rżyjcie niby ogiery!
7.TYSIĄCL.WYD5Tak, radujcie się, tak, cieszcie się, łupieżcy mojego dziedzictwa! Tak, skaczcie jak młócące jałowice i rżyjcie jak źrebaki!
8.BRYTYJKATak, weselcie się! Tak, wykrzykujcie radośnie, wy, łupieżcy mojego dziedzictwa, tak, podskakujcie jak cielęta na łące i rżyjcie jak ogiery!
9.POZNAŃSKATak! Cieszcie się i radujcie, grabieżcy mego dziedzictwa! Tak, skaczcie niby jałówki na trawie i rżyjcie niby ogiery.
10.WARSZ.PRASKACieszcie się więc i radujcie, wy, coście me dziedzictwo złupili! Zaprawdę, skaczcie jak jałowice na łące, rżyjcie jak młode źrebięta.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak byście się nie cieszyli, jak nie radowali, wy, łupieżcy Mojego dziedzictwa; jakbyście nie tyli, niczym pasąca się jałówka oraz rżeli jak źrebce –
12.EIB.BIBLIA.2016.LITChoć się radujecie i choć się weselicie, wy, grabieżcy mojego dziedzictwa - choć podskakujecie jak jałówka na trawie i rżycie niczym ogiery,