« Jer 50:15 Księga Jeremiasza 50:16 Jer 50:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wytraćcie siejące z Babilonu, i trzymającego sierp czasu żniwa: przed mieczem gołębice każdy się obróci do ludu swego, i każdy do ziemie swéj uciecze.
2.GDAŃSKA.1881Wytraćcie siejącego z Babilonu, i tego, który trzyma śierp czasu żniwa; przed ostrzem miecza burzącego każdy niech się do ludu swego obróci, i każdy do ziemi swojej niech uciecze.
3.GDAŃSKA.2017Wyniszczcie z Babilonu siewcę i tego, który chwyta sierp w czasie żniwa. Przed mieczem niszczycielskim każdy się zwróci do swego ludu i każdy ucieknie do swojej ziemi.
4.CYLKOWWytępcie siewcę z Babelu, i dzierżącego sierp czasu żniwa; przed mieczem tępiącym niechaj każdy do ludu swego się zwróci i każdy do kraju swego schroni!
5.KRUSZYŃSKIWytępcie siewcę z Babelu i trzymającego sierp czasu żniwa. Wobec miecza tępiącego każdy do ludu swego się zwróci, i każdy do ziemi swej uciekać będzie.
6.TYSIĄCL.WYD1Wygładźcie siewcę z Babilonu, i dzierżącego sierp w czasie żniwa! Przed mieczem zagładę szerzącym na lud swój się każdy ogląda, do ziemi swej każdy ucieka.
7.TYSIĄCL.WYD5Wytraćcie w Babilonie tych, co sieją, i tych, co chwytają za sierp w czas żniwa. W obliczu niszczycielskiego miecza każdy się zwróci ku swemu narodowi, każdy uciekać będzie do swego kraju.
8.BRYTYJKAWytępcie z Babilonu tego, kto sieje, i tego, kto chwyta sierp w czasie żniwa; przed mieczem okrutnym zwraca się każdy do swojego ludu i każdy ucieka do swojej ziemi!
9.POZNAŃSKAWykorzeńcie siewcę z Babilonu i tego, co chwyta za sierp w czasie żniwa. Przed mieczem-niszczycielem niech każdy powraca do swego narodu i do własnego kraju uchodzi!
10.WARSZ.PRASKAUsuńcie z Babilonu tych wszystkich, co sieją, i tych, co sierpem pracują czasu żniwa. Przed mieczem wszystko tnącym każdy będzie się zwracał do swego narodu, każdy będzie uciekał do swojego kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wytępię siewcę z Babelu i trzymającego sierp w czasie żniwa; przed mieczem, który tępi, każdy niech zawróci do swego ludu i każdy niech się schroni do swego kraju!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWytępcie z Babilonu siewców i tych, którzy w czasie żniw chwytają za sierp! Niech przed okrutnym mieczem każdy wraca do swojego ludu i ucieka do swojej ziemi!