« Jer 50:16 Księga Jeremiasza 50:17 Jer 50:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Stado rozproszone Izrael, lwowie wypędzili je: pierwszy, król Assur zjadł go: ten ostateczny, Nabuchodonozor, król Babiloński, kości jego połamał.
2.GDAŃSKA.1881Izrael jest jako bydlądko zagnane, które lwy zapłoszyły. Król Assyryjski najpierwszy był, który go żreć począł, a ten ostateczny, Nabuchodonozor, król Babiloński, kości jego pokruszył.
3.GDAŃSKA.2017Izrael jest owcą przegnaną, którą spłoszyły lwy. Najpierw król Asyrii pożarł go, a na koniec ten Nabuchodonozor, król Babilonu, pokruszył jego kości.
4.CYLKOWJagnięciem zagnaném Israel, lwy spłoszyły je. Pierwszy począł je żreć król Aszuru, a ten ostatni obgryzł kości jego - Nebukadrecar, król Babelu.
5.KRUSZYŃSKIIzrael jest stadem zbłąkanem, lwy na nie polują; pierwszy je pożarł król asyryjski, a ostatni obgryzł kości jego Nebukadreccar, król Babelu.
6.TYSIĄCL.WYD1Owieczką spłoszoną jest Izrael, lwy ją przegnały. Król asyryjski pożarł ją pierwszy, a teraz jako ostatni Nabuchodonozor, król Babilonu, połamał mu kości».
7.TYSIĄCL.WYD5Zbłąkaną owcą był Izrael, lwy polowały na nią. Pierwszy pożerał go król asyryjski, teraz zaś, jako ostatni, Nabuchodonozor, król babiloński, połamał mu kości.
8.BRYTYJKAJagnięciem spłoszonym był Izrael, lwy je spłoszyły. Najpierw pożarł je król asyryjski, a teraz, jako ostatni, obgryzł jego kości Nebukadnesar, król babiloński.
9.POZNAŃSKAIzrael jest owcą przegnaną, ściganą przez lwy. Najpierw pochłonął ją król asyryjski, a teraz na koniec dobrał się do jej kości Nebukadnezar, król babiloński.
10.WARSZ.PRASKAIzrael był kiedyś zbłąkaną owieczką na której życie lwy ciągle czyhały. Najprzód rozszarpał ją król asyryjski, na koniec zaś Nabuchodonozor, babiloński władca, połamał jej wszystkie kości.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Israel jest zagnanym jagnięciem, lwy ich spłoszyły. Pierwszy zaczął ich żreć król Aszuru, a ten ostatni – Nabukadrecar, król Babelu, obgryzł ich kości.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJagnięciem spłoszonym był Izrael, lwy go wciąż płoszyły! Najpierw pożarł go król Asyrii. Teraz, jako ostatni, obgryzł go Nebukadnesar, król Babilonu.