« Jer 50:17 Księga Jeremiasza 50:18 Jer 50:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto to mówi Pan zastępów, Bóg Izraelów: Oto Ja nawiedzę króla Babilońskiego i ziemię jego, jakom nawiedził króla Assur.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Oto Ja nawiedzę króla Babilońskiego i ziemię jego, jakom nawiedził króla Assyryskiego;
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi PAN zastępów, Bóg Izraela: Oto ukarzę króla Babilonu i jego ziemię, jak ukarałem króla Asyrii.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Oto nawiedzę króla Babelu i kraj jego, jakom nawiedził króla Aszuru.
5.KRUSZYŃSKIPrzeto tak rzecze Bóg zastępów, Pan Izraela: Oto nawiedzę króla babilońskiego i jego kraj, jakom nawiedził króla asyryjskiego.
6.TYSIĄCL.WYD1Przeto tak mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: «Oto nawiedzę króla Babilonu i ziemię jego, jak nawiedziłem króla Aszszuru.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto ukarzę króla babilońskiego i jego kraj, tak jak ukarałem króla asyryjskiego.
8.BRYTYJKADlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nawiedzę króla babilońskiego i jego kraj, jak nawiedziłem króla asyryjskiego.
9.POZNAŃSKADlatego tak mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: - Oto nawiedzę karą króla Babilonu i kraj jego, jak ukarałem i króla Asyrii!
10.WARSZ.PRASKADlatego tak oto mówi Pan Zastępów i Bóg Izraela całego: Zaprawdę, policzę się z królem Babilonu i z całą jego krainą, tak jak z królem asyryjskim już się policzyłem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi WIEKUISTY Zastępów, Bóg Israela: Oto nawiedzę króla Babelu i jego kraj, jak nawiedziłem króla Aszuru.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nawiedzę króla Babilonu i jego ziemię, jak nawiedziłem króla Asyrii.