« Jer 50:18 Księga Jeremiasza 50:19 Jer 50:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przywiodę zaś Izraela do mieszkania jego, a będzie się pasł na Karmelu i na Basan i na górze Ephraim, i Galaad nasyci się dusza jego.
2.GDAŃSKA.1881I przywrócę zaś Izraela do mieszkania jego, a paść się będzie na Karmelu, i na Basanie, i na górze Efraimowej, a w Galaadzie nasycona będzie dusza jego.
3.GDAŃSKA.2017I znowu przyprowadzę Izraela do swego mieszkania, i będzie się paść na Karmelu i w Baszanie, i jego dusza nasyci się na górze Efraim i w Gileadzie.
4.CYLKOWI przywrócę Israela do siedziby jego, a paść się będzie na Karmelu i na Baszanie, a na wzgórzu Efraima i Gileadu nasyci się dusza jego!
5.KRUSZYŃSKII przywrócę Izraela do jego siedziby, i będzie się pasł na Karmelu i na Basanie, i na górze Efraima i Galaadu, nasycając swój żywot.
6.TYSIĄCL.WYD1A Izraela wwiodę z powrotem na jego pastwisko i będzie spasał Karmel i Baszan, na górach Efraima i w Gileadzie będzie mógł utyć.
7.TYSIĄCL.WYD5Izraela zaś przyprowadzę znów do jego pastwisk i będzie się pasł na Karmelu i w Baszanie, a w górach Efraima i w Gileadzie się nasyci.
8.BRYTYJKAI przywrócę Izraela na jego niwę, i będzie się pasł na Karmelu i w Baszanie, i nasycał się na górach Efraima i Gileadu.
9.POZNAŃSKAIzraela zaś sprowadzę z powrotem na jego pastwisko, by pasł się na Karmelu i na Baszanie, wśród gór Efraima i Gileadu karmić się będzie do syta.
10.WARSZ.PRASKAA Izraela znów sprowadzę na jego pastwiska, aby się pasł na Karmelu i w dolinie Baszan i jadł do syta w górach Efraima oraz w Gileadzie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przywrócę Israela do jego siedziby; będzie się paść na Karmelu i na Baszanie, a na wzgórzu Efraima i Gileadu nasyci się jego dusza!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzywrócę Izraelowi jego niwy, będzie pasł się na Karmelu i w Baszanie, na górach Efraima i Gileadu będzie sycił się i zażywał spokoju.