« Jer 50:34 Księga Jeremiasza 50:35 Jer 50:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miecz na Chaldejczyki, mówi Pan, i na obywatele Babilońskie i na książęta i na mądre jego.
2.GDAŃSKA.1881Miecz przyjdzie na Chaldejczyków, mówi Pan, i na obywateli Babilońskich, i na książąt jego, i na mędrców jego;
3.GDAŃSKA.2017Miecz spadnie na Chaldejczyków, mówi PAN, i na mieszkańców Babilonu, na jego książąt i mędrców;
4.CYLKOWMiecz na Kasdejczyków, rzecze Wiekuisty, i na mieszkańców Babelu i na książęta i mędrce jego!
5.KRUSZYŃSKIMiecz przeciwko Chaldejczykom - rzecze Bóg, i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko książętom jego i mędrcom jego!
6.TYSIĄCL.WYD1Miecz na Chaldejczyków — wyrocznia Jahwe, i na mieszkańców Babilonu, na jego książąt i mędrców!
7.TYSIĄCL.WYD5Miecz na Chaldejczyków - wyrocznia Pana - na mieszkańców Babilonu, na jego przywódców oraz na jego mędrców.
8.BRYTYJKAMiecz niech się zwróci przeciwko Chaldejczykom – mówi Pan – i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom, i przeciwko jego mędrcom.
9.POZNAŃSKAMiecz na Chaldejczyków - to wyrok Jahwe - i na mieszkańców Babilonii, na jej książąt i mędrców!
10.WARSZ.PRASKAMiecz nad Chaldejczykami zawisł – wyrocznia Pana – i nad Babilonu mieszkańcami wszystkimi, nad książętami i mędrcami jego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miecz na Kasdejczyków mówi WIEKUISTY, na mieszkańców Babelu, książęta i jego mędrców!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMiecz Chaldejczykom! - oświadcza PAN. - Miecz mieszkańcom Babilonu, jego książętom oraz mędrcom!