« Jer 50:36 Księga Jeremiasza 50:37 Jer 50:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miecz na konie jego i na wozy jego i na wszystko pospólstwo, które jest wpośród jego, a będą jako niewiasty: miecz na skarby jego, które będą rozchwycone.
2.GDAŃSKA.1881Miecz na konie jego, i na wozy jego, i na wszystko pospólstwo, które jest w pośrodku jego, aby byli jako niewasty; miecz na skarby jego, aby były rozchwycone;
3.GDAŃSKA.2017Miecz na jego konie i rydwany oraz na całą różnorodną ludność, która jest pośród niego, aby była jak kobiety; miecz na jego skarby, aby były zagrabione;
4.CYLKOWMiecz na rumaki i zaprzęgi jego, i na wszystkich mieszkańców którzy w nim, aby zniewieścieli; miecz na skarbce jego, aby złupione były!
5.KRUSZYŃSKIMiecz przeciwko koniom jego i wozom jego, miecz przeciwko tłumowi, który w pośród niego, aby się stali, jako kobiety; miecz przeciwko skarbom jego, aby były rozchwycone.
6.TYSIĄCL.WYD1Miecz na rumaki jego i rydwany, na cały zgiełk ludów wśród niego, by stali się jak kobiety! Na jego skarby miecz, by je złupiono, na jego wody miecz, aby wyschły.
7.TYSIĄCL.WYD5Miecz na jego konie i na jego rydwany, i na całą mieszaninę narodów, która się w nim znajduje. Miecz na jego skarby, by zostały zagrabione.
8.BRYTYJKAMiecz przeciwko jego rumakom i wozom wojennym, przeciwko całej mieszaninie ludów pośród niego, aby zniewieścieli; miecz przeciwko jego skarbcom, aby były zrabowane.
9.POZNAŃSKAMiecz (na jej konie i zaprzęgi) na całą różnorodną ludność w jej obrębie, staną się zniewieściali. Miecz na jej skarby, tak że zostaną złupione;
10.WARSZ.PRASKAMiecz nad jego końmi i nad rydwanami, i nad znajdującą się w nim mieszaniną narodów, która zniewieścieje! Miecz nad skarbami, które będą złupione.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miecz na rumaki, jego zaprzęgi oraz na wszystkich mieszkańców, którzy w nim przebywają, by zniewieścieli; miecz na jego skarbce, aby zostały złupione!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMiecz jego koniom i rydwanom, i całej zgrai najemników - niech będą wszyscy jak kobiety! Miecz jego skarbom - niech je rozgrabią!