« Jer 50:38 Księga Jeremiasza 50:39 Jer 50:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto będą mieszkać smokowie z dzikimi mężami, i będą w niéj mieszkać strusiowie: a nie będą w niéj mieszkać dalej aż na wieki, ani będzie zbudowana aż do pokolenia i pokolenia.
2.GDAŃSKA.1881Przeto tam mieszkać będą bestyje i straszne zwierzęta, mieszkać w nim będą młode sowy; a nie będą w nim mieszkać więcej na wieki, i nie będą w nim mieszkać od narodu do narodu.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego zamieszkają tam dzikie zwierzęta pustyni i straszne bestie wysp, zamieszkają w nim też młode sowy. Nie będzie już zaludniony na wieki i nie będą w nim mieszkać po wszystkie pokolenia.
4.CYLKOWPrzeto osiądą tam stepowce przy szakalach, a zamieszkają w nim strusie, nie będzie zamieszkany więcej, ani zaludniony po wszystkie wieki.
5.KRUSZYŃSKIPrzeto zamieszkają tam zwierzęta stepowe i szakale, i strusie będą miały siedzibę; i nie będzie nigdy zamieszkany, ani zaludniony na wieki wieków.
6.TYSIĄCL.WYD1Stąd się zagnieżdżą lisy z szakalami i strusie przebywać w niej będą. Na zawsze będzie nie zamieszkana i na wiek wieków bezludna.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego zamieszkają tam zwierzęta stepowe i szakale; obiorą sobie siedzibę strusie. Nie będzie on nigdy więcej zamieszkany, ani nikt tam nie osiądzie na wieki wieków.
8.BRYTYJKADlatego osiądą tam dzikie zwierzęta z szakalami i zamieszkają w nim strusie; i już nigdy nie będzie zamieszkany ani zaludniony po wszystkie pokolenia.
9.POZNAŃSKAWięc lisy stepowe z szakalami znajdą w nim swe leże i strusie się tam zadomowią. Na zawsze zostanie bezludny i niezamieszkały przez wiele pokoleń.
10.WARSZ.PRASKAPsy zdziczałe i hieny błąkać się tam będą, zagnieżdżą się tam także strusie. Nikt już tam nie zamieszka, na wieki będzie tam pustkowie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tam stepowce osiądą przy szakalach i zamieszkają na nim strusie; nie będzie ciągle, trwale zasiedlony, ani też zaludniony od pokolenia do pokolenia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego stanie się Babilon siedliskiem hien i szakali, błądzić tam będą strusie i na wieki już nie będzie zamieszkany. Nikt go nie zasiedli - po wszystkie pokolenia!