« Jer 50:39 Księga Jeremiasza 50:40 Jer 50:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako Pan wywrócił Sodomę i Gomorrę i bliskie jéj, mówi Pan, nie będzie tam mąż mieszkać, ani przebywać w niéj syn człowieczy.
2.GDAŃSKA.1881Jako Pan podwrócił Sodomę i Gomorę, i przyległości ich, mówi Pan, tak się tam nikt nie osadzi, ani będzie mieszkał w niej syn człowieczy.
3.GDAŃSKA.2017Jak Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę oraz sąsiednie miasta, mówi PAN, tak też nikt tam nie zamieszka ani syn człowieczy nie będzie w nim gościł.
4.CYLKOWJako w zburzonych przez Boga Sedomie i Amorze i przyległościach ich, rzecze Wiekuisty, nie osiądzie tam człowiek, a nie zagości w nim syn Adama.
5.KRUSZYŃSKIJako w zniszczonej przez Boga Sodomie, Gomorze i sąsiednich miastach, - rzecze Bóg, nie zamieszka tam człowiek, ani nie będzie przebywał syn człowieczy.
6.TYSIĄCL.WYD1Jak Boża zagłada Sodomy, Gomory i miast sąsiednich wskazała — wyrocznia Jahwe, nikt więcej tam mieszkać nie będzie ni żaden człowiek w nim nie zagości.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak jak wtedy, gdy Bóg zburzył Sodomę i Gomorę i sąsiednie miasta - wyrocznia Pana - tak też nikt w nim nie będzie mieszkał, nie osiedli się w nim żaden człowiek.
8.BRYTYJKAJak Bóg zburzył Sodomę i Gomorę, i sąsiednie miasta – mówi Pan – tak nikt tam nie osiądzie i żaden człowiek nie będzie tam przebywał.
9.POZNAŃSKAJak po zagładzie przez Boga Sodomy, Gomory i okolicznych jej osad - głosi Jahwe -tak i tam nikt nie zamieszka i żaden człowiek nie będzie w nim gościł.
10.WARSZ.PRASKAJak zniszczył Bóg kiedyś Sodomę i Gomorę, i miasta sąsiednie – Pan mówi – tak sprawi On, że tam już nikt nie będzie mieszkał i żaden człowiek żył już tam nie będzie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak w zburzonych przez Boga Sedomie i Amorze oraz ich przyległościach – mówi WIEKUISTY, nie osiądzie tam człowiek, nie zagości w nim syn Adama.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie jak Bóg zburzył Sodomę i Gomorę oraz jej sąsiadów - oświadcza PAN - tak i tam nikt nie zamieszka i nie zatrzyma się tam żaden człowiek.