« Apok 15:1 Apokalipsa Jana 15:2 Apok 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem jako morze śklane zmieszane z ogniem, a którzy zwycięstwo otrzymali nad zwierzem i (nad) obrazem jego, i (nad) cechą jego, i (nad) liczbą imienia jego, (widziałem) stojące na morzu śklanem, mające arfy Boże.
2.WUJEK.1923I widziałem jakoby morze szklane zmięszane z ogniem, a te, co zwyciężyli bestyą i obraz jéj i liczbę imienia jéj, stojące nad morzem szklanem, mające cytry Boże
3.RAKOW.NTI widziałem jakoby morze śklane zmieszane z ogniem; a ty którzy zwycięstwo otrzymali nad bestyą, i nad obrazem jej, i nad cechą jej, i nad liczbą imienia jej, stojące nad morzem onym szklanym mające cytry Boże;
4.GDAŃSKA.1881I widziałem, jakoby morze szklane zmieszane z ogniem; a tych, co zwycięstwo otrzymali nad oną bestyją i nad obrazem jej, i nad piętnem jej, i nad liczbą imienia jej, stojących nad morzem szklanem, mających cytry Boże.
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, nad jej wizerunkiem, nad jej znamieniem i nad liczbą jej imienia, stojących nad szklanym morzem, mających harfy Boga.
6.JACZEWSKII ujrzałem jakoby morze szklanne w połączeniu z ogniem, i tych którzy pokonali potwora, i obraz jego, i jego liczbę. Zwycięzcy ci stali nad onem morzem szklannem, trzymając w ręku wielkie cytry,
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem jakoby morze szklanne, przemieszane ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestyą i nad obrazem jej, i nad cechą jej, nad liczbą imienia jej, stojących na morzu owem szklannem, z cytrami Boga;
8.DĄBR.WUL.1973I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy zwyciężyli bestię i posąg jej, i liczbę imienia jej. Stali oni nad morzem szklanym mając cytry Boże
9.DĄBR.GR.1961I zobaczyłem jakby morze kryształowe, zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią i jej posągiem, i nad liczbą jej imienia. Stoją nad morzem kryształowym, trzymając cytry Boże,
10.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, oraz tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, trzymających harfy Boże.
11.BRYTYJKAI widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże.
12.POZNAŃSKAI ujrzałem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i jej obraz, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże.
13.WARSZ.PRASKAI zobaczyłem również jakby morze, wypełnione szkłem i ogniem oraz tych, którzy odnoszą zwycięstwo nad Bestią samą, nad jej obrazem i nad liczbą imienia jej. Stali z harfami Bożymi nad brzegiem szklanego morza.
14.KALETAI widziałem jakoby morze szklane zmieszane [z] ogniem; a [tych, co] zwyciężyli nad bestią i obrazem jej, i nad liczbą imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cytry Pana, Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzałem jakby szklane, zmieszane z ogniem morze oraz tych, co odnosili zwycięstwo z powodu bestii, z powodu jej wizerunku, z powodu jej piętna oraz z powodu liczby jej imienia. Stali oni nad szklanym morzem i mieli kitary Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZobaczyłem morze. Było jakby ze szkła. Przenikał je ogień. Nad morzem stali ci, którzy pokonają bestię, jej podobiznę i liczbę jej imienia. W rękach trzymali harfy Boże,
17.TOR.NOWE.PRZ.I widziałem jakby szklane morze, zmieszane z ogniem, i zwyciężających z dzikim zwierzęciem i z jego obrazem, i z jego znamieniem, i z liczbą jego imienia, stojących na szklanym morzu, mających harfy Boga.