« Apok 15:3 Apokalipsa Jana 15:4 Apok 15:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto się nie uboi ciebie Panie, i nie uwielbi imienia twego? gdyż sam wielebny (jesteś,) gdyż wszyscy narodowie przyjdą a pokłonią się przed tobą, iż sądy twoje zjawiły się.
2.WUJEK.1923Któż się ciebie bać nie będzie, Panie! a nie uwielbi imienia twego? gdyżeś sam dobry jest, gdyż wszystkie narody przyjdą, i przed oczyma twemi się kłaniać będą, że się okazały sądy twoje.
3.RAKOW.NTKtóż się ciebie bać nie będzie, Panie! i nie uwielbi imienia twego? iżeś sam tylko święty; gdyż wszyscy narodowie przyjdą, i przed tobą się pokłonią; że się okazały sądy twoje.
4.GDAŃSKA.1881Któż by się ciebie nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy twoje.
5.GDAŃSKA.2017Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił twego imienia? Bo ty jedynie jesteś święty, bo wszystkie narody przyjdą i oddadzą tobie pokłon, bo objawiły się twoje wyroki.
6.JACZEWSKIKtóż się ciebie obawiać nie będzie, Panie, któż imienia twojego wysławiać nie zechce? Ty jesteś samą dobrocią; wszystkie ludy przyjdą i pokłon ci oddadzą, bo wielkość twoja ujawnioną zostanie".
7.APOKALYPSIS.1905Któż się ciebie bać nie będzie, Panie, i nie uwielbi imienia twego? gdyż ty jeden tylko jesteś świętym; gdyż wszystkie narody przyjdą i oddadzą pokłon przed obliczem twojem; gdyż objawiły się sprawiedliwe sądy twoje”.
8.DĄBR.WUL.1973Któż nie ulęknie się ciebie, Panie, i nie uwielbi imienia twego? Tyś jedynie Święty, a wszystkie narody przyjdą i złożą ci hołd, sądy bowiem twoje jawnymi się stały.
9.DĄBR.GR.1961Któż nie ulęknie się ciebie, Panie, i nie uwielbi imienia twego? (Tyś) sam święty, a wszystkie narody przyjdą i złożą ci hołd, bowiem sądy twoje jawnymi się stały.
10.TYSIĄCL.WYD5Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.
11.BRYTYJKAKtóż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje.
12.POZNAŃSKAKtóż by się Ciebie nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się Twoje sprawiedliwe wyroki".
13.WARSZ.PRASKAKtóż by nie ulękł się Ciebie, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia Tylko Ty bowiem jesteś, Święty! Wszystkie narody przyjdą i upadną na twarz przed Tobą, gdyż stały się jawne sprawiedliwe dzieła Twoje.
14.KALETAKtóżby ciebie nie bał_się, Panie! i [nie] wielbił imienia twego? gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać_się_będą przed tobą, że sprawiedliwe [sądy] przed tobą się_okazały.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Któż by się nie bał, Panie, oraz nie wyniósł Twojego Imienia? Jako że jesteś Jedyny Święty. Przyjdą i będą się kłaniać przed Tobą wszystkie ludy, ponieważ zostały ukazane Twe wyroki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKtóż by się Ciebie nie bał, Panie? Kto nie oddałby chwały Twojemu imieniu? Gdyż jedynie Ty jesteś Święty. Dlatego wszystkie narody przyjdą i złożą Ci pokłon. Objawiły się bowiem Twe sprawiedliwe dzieła.
17.TOR.NOWE.PRZ.Kto by się Ciebie nie bał, Panie?! I nie oddał chwały Twojemu imieniu? Bo Ty jedynie jesteś święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i oddadzą pokłon przed Tobą, bo zostały ujawnione Twoje sprawiedliwe dzieła.