« Apok 15:4 Apokalipsa Jana 15:5 Apok 15:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A potym widziałem, ano otworzył się kościół namiotu świadectwa wniebie.
2.WUJEK.1923A potemem widział, a oto otworzon jest kościół przybytku świadectwa w niebie.
3.RAKOW.NTA potymem widział, a oto otworzon jest Kościół przybytku świadectwa w niebie.
4.GDAŃSKA.1881A potemem widział, a oto otworzony był kościół przybytku świadectwa na niebie.
5.GDAŃSKA.2017Potem zobaczyłem, a oto została otwarta świątynia Przybytku Świadectwa w niebie.
6.JACZEWSKIUjrzałem później otwarty kościół w niebiesiech, w którym mieściła się arka przymierza.
7.APOKALYPSIS.1905A potem widziałem, i oto otworzonym został kościół przybytku świadectwa na niebie;
8.DĄBR.WUL.1973A potem patrzałem, a oto otwarła się w niebie świątynia przybytku świadectwa.
9.DĄBR.GR.1961A potem patrzałem, a oto otwarła się w niebie świątynia przybytku świadectwa.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem ujrzałem: w niebie została otwarta świątynia Przybytku Świadectwa,
11.BRYTYJKAA potem widziałem, i oto otwarła się w niebie świątynia Namiotu Świadectwa,
12.POZNAŃSKAPotem ujrzałem: W niebie została otwarta świątynia Przybytku Świadectwa.
13.WARSZ.PRASKAPotem widziałem, jak otwiera się w niebie świątynia Przybytku Świadectwa
14.KALETAA po tym widziałem, a otworzony_był kościół przybytku świadectwa na niebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I po tych wydarzeniach zobaczyłem a oto w Niebie została otwarta Świątynia Przybytku Świadectwa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem zauważyłem, że w niebie został otwarty przybytek namiotu świadectwa.
17.TOR.NOWE.PRZ.I po tym zobaczyłem, a oto została otwarta świątynia namiotu świadectwa w niebie,