« Nehe 10:27 Księga Nehemiasza 10:28 Nehe 10:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa jini z luda kapłańsk iego, nauczoni, wrotni i śpiewacy, Natumejszczy i wszytcy, ktorzy się odłączyli z ludu ziemskiego ku zakonu bożemu, jich żony, i dziewki, i synowie,
2.WUJEK.1923I ostatek z ludu, kapłani, Lewitowie, odźwierni i śpiewacy, Nathynejczykowie i wszyscy, którzyście się odłączyli z narodów ziem do zakonu Bożego, żony ich i synowde ich i córki ich.
3.GDAŃSKA.1881Także i inni z ludu: Kapłani, Lewitowie, odźwierni, śpiewacy, Netynejczycy, i wszyscy, którzy się odłączyli od narodów onych ziem do zakonu Bożego, żony ich, synowie ich, i córki ich; wszelki umiejętny i rozumny.
4.GDAŃSKA.2017A pozostali z ludu, kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, Netinici i wszyscy, którzy odłączyli się od narodów tych ziem do prawa Bożego: ich żony, synowie i córki, każdy umiejętny i rozumny;
5.KRUSZYŃSKI(10:29) Pozostali z ludu, kapłani, lewici, oddźwierni, śpiewacy, Netynejczycy i wszyscy, którzy się oddzielili od ludów krajowych, aby iść za prawem Bożym, żony ich, synowie ich, córki ich - wszyscy uświadomieni, rozumni,
6.TYSIĄCL.WYD5I reszta ludu, kapłanów, lewitów, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątynni oraz wszyscy, którzy przeszli od ludów z obcych krajów do Prawa Bożego: ich żony, synowie i córki każdy, kto był zdolny zrozumieć,
7.BRYTYJKA(10:29) A reszta ludu, kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątynni oraz wszyscy, którzy się odłączyli od obcej ludności, a przyłączyli do Zakonu Bożego, ich żony, synowie i córki, wszyscy, którzy mają dostateczne zrozumienie,
8.POZNAŃSKA(10:29) Reszta ludu, kapłani, lewici, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy Świątyni, słowem wszyscy, którzy się oddzielili od ludności tego kraju, aby postępować według Prawa Bożego, a także żony ich, synowie i córki, wszyscy, którzy zdolni byli do zrozumienia [tego],
9.WARSZ.PRASKA(10:29) W końcu reszta ludu, kapłani, lewici, odźwierni, śpiewacy, słudzy świątyni i wszyscy ci, którzy razem ze swymi żonami, synami i córkami odłączyli się od miejscowej ludności pogańskiej, aby przestrzegać prawa Bożego – wszyscy ci, którzy byli już w stanie poznać i zrozumieć [prawo].
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto inni z ludu: Kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, Netynejczycy, oraz wszyscy, którzy się odłączyli od narodów ziem – do Prawa Boga; także ich żony, synowie i córki; każdy wiedzący i rozumny.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(10:29) A reszta ludu, kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, słudzy świątynni oraz ci wszyscy, którzy ze względu na Prawo Boże oddzielili się od ludów tych ziem, ich żony, synowie i córki, wszyscy zdolni zrozumieć,