« Nehe 10:28 Księga Nehemiasza 10:29 Nehe 10:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi wszytcy, ktorzy mogli rozumieć, ślubując za swą bracią, ślachcicowie jich a jiż przychodzili ku ślubowaniu a ku przysięganiu, aby chodzili w zakonie bożem, ktory był dał w ręce Mojszeszowie sługi swego, aby czynili a ostrzegali wszech przykazań Pana Boga naszego i sądow jego, i duchownych obyczajow,
2.WUJEK.1923Wszyscy, którzy mogli rozumieć, ślubując za braty swe, i którzy przedni ich, przychodzili obiecować i przysięgać, żeby chodzili w zakonie Bożym, który był dał w ręce Mojżesza, sługi Bożego, żeby czynili, i strzegli wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, i sądy jego i Ceremonie jego.
3.GDAŃSKA.1881Chwyciwszy się tego z braćmi swymi, i z przedniejszymi ich przychodzili, obowiązując się przeklęstwem i przysięgą, że chcą chodzić w zakonie Bożym, który jest podany przez Mojżesza, sługę Bożego, i chcą strzedz a czynić wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, i sądy jego, i ustawy jego;
4.GDAŃSKA.2017Przyłączyli się do swoich braci i do swoich dostojników, zobowiązując się pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według prawa Bożego, które zostało nadane przez Mojżesza, sługę Boga, że będą zachowywać i wypełniać wszystkie przykazania PANA, naszego Pana, oraz jego sądy i ustawy;
5.KRUSZYŃSKI(10:30) przystali do swoich braci, do możnych swoich, przychodzili zobowiązując się przyrzeczeniem i przysięgą chodzić w zakonie Bożym, który został dany przez pośrednictwo Mojżesza, sługi Bożego, że będą strzec i wypełniać wszystkie przykazania Jahwe, Pana naszego, oraz jego sądy i ustawy.
6.TYSIĄCL.WYD5całkowicie przyłączają się do swych braci, swych dostojników, zobowiązując się pod przysięgą, że postępować będą według Prawa Bożego nadanego przez Mojżesza, sługę Bożego, to jest, że zachowywać będą i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, Jego zarządzenia i ustawy:
7.BRYTYJKA(10:30) Przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników, pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według Zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, jego prawa i przepisy,
8.POZNAŃSKA(10:30) przyłączają się do swych braci, do swych przywódców i uroczyście związują się zaklęciem i przysięgą, że będą postępowali według Prawa Boga, które zostało oddane za pośrednictwem sługi Bożego, Mojżesza, i że będą zachowywali i wypełniali wszystkie przykazania, postanowienia i prawa Jahwe, naszego Pana.
9.WARSZ.PRASKA(10:30) Wszyscy oni przyłączyli się do swoich braci i starszych, zobowiązując się pod przysięgą przestrzegać prawa Bożego, które zostało ogłoszone przez sługę Bożego Mojżesza. [Przyrzekali również] zachowywać i wprowadzać w życie wszystkie przykazania Jahwe, naszego Pana, wszystkie Jego zalecenia i prawa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc kiedy się wzmocnili z braćmi i z przedniejszymi – przychodzili ze zobowiązaniem przymierza i przysięgą, że będą chodzić w Prawie Boga, które zostało podane przez Mojżesza, sługę Boga, oraz strzec i czynić wszystkie przykazania WIEKUISTEGO, naszego Boga, Jego sądy i Jego ustawy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(10:30) przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników i pod groźbą klątwy składają przysięgę, że będą postępować zgodnie z Prawem Bożym, nadanym za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać wszystkich przykazań PANA, naszego Pana, będą stosować się do Jego rozstrzygnięć i ustaw.