« Nehe 10:30 Księga Nehemiasza 10:31 Nehe 10:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA od ludu ziemskiego, jiż noszą przedajne rzeczy i wszego ku pożytku w dzień sobotny, aby przedawali, nie przyjimajmy od nich w sobotę a w dzień poświętny a opuśćmy siodme lato, a z długow upominanie wszelkiej ręki.
2.WUJEK.1923Ludzie téż ziemie, którzy wnoszą rzeczy przedajne, i wszystko do potrzeby w dzień sobotni żeby przedawali, nie będziem brać od nich w Sabbath i w dzień poświęcony: i roku siódmego zaniechamy i wyciągania wszelkiéj ręki.
3.GDAŃSKA.1881Ani od narodów onej ziemi, którzyby nam przynosili jakie towary, albo jakie zboże w dzień sabatu na sprzedaj, brać od nich będziemy w sabat, ani w dzień święty; a że zaniechamy roku siódmego siania roli i wyciągania wszelakiego długu.
4.GDAŃSKA.2017A jeśli ludy tej ziemi będą przynosiły na sprzedaż w dzień szabatu jakikolwiek towar albo zboże, nie będziemy brać od nich w szabat ani w święto. Siódmego roku zaniechamy uprawy ziemi oraz żądania wszelkiego długu.
5.KRUSZYŃSKI(10:32) a gdy ludy owej ziemi przyniosą na sprzedaż towary, albo jakiekolwiek zboże w dzień szabatu, nie weźmiemy od nich w szabat, ani w dzień święty, że pozostawimy wolną ziemię w roku siódmym i nie będziemy brali żadnej opłaty.
6.TYSIĄCL.WYD5A co do ludów z tej ziemi przynoszących towary i wszelkiego rodzaju zboże do sprzedania w dzień szabatu, to nie przyjmiemy tego od nich w szabat ani w dzień święty. Również w roku szabatowym zrzekniemy się korzyści i żądania zwrotu od wszelkiego dłużnika.
7.BRYTYJKA(10:32) A jeśli poganie tej ziemi będą wystawiali na sprzedaż towary, i różnorodne zboże w dzień sabatu, nie będziemy go od nich kupować w sabat lub w dzień święta; zrzekniemy się także plonów w każdym siódmym roku oraz długu od każdego dłużnika.
8.POZNAŃSKA(10:32) Jeżeli ludność tego kraju będzie w dzień szabatu przywoziła na sprzedaż towary lub wszelkiego rodzaju zboże, nie kupimy od niej nic ani w dzień szabatu, ani w święto; roku siódmego wyrzekamy się zysku [z ziemi] i nie będziemy żądali zwrotu żadnych długów.
9.WARSZ.PRASKA(10:32) Postanowiliśmy także nie kupować niczego w szabat ani w żadne inne święto, gdyby mieszkańcy tego kraju właśnie w tym czasie przynieśli nam jakieś towary albo zboże do sprzedania. Przyrzekliśmy również, że co siedem lat będziemy pozwalali odpocząć ziemi i nie będziemy się też wtedy domagali zwrotu naszych długów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także nie będą brać w szabat, ani w dzień święty towarów, albo jakiegoś zboża, które narody ziemi będą przynosiły na sprzedaż. Pozostawimy odłogiem siódmy rok oraz lichwę wszelkiego długu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(10:32) Ponadto, jeśli ludy tej ziemi wystawią na sprzedaż w dniu szabatu jakiekolwiek towary lub zboże, nie będziemy ich od nich kupowali ani w szabat, ani w inne święta.Nie będziemy też obsiewali pól co siódmy rok i umorzymy wówczas wszelkie należne długi.