« Nehe 10:32 Księga Nehemiasza 10:33 Nehe 10:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa ku chlebom obietnym, a ku obiecie wieczerznej ❬...❭ w kalendy, w soboty a w sławne święta, a w poświęcenia, a za grzech, aby proszono było za Israhela i ku wszytkiej potrzebie domu Boga naszego.
2.WUJEK.1923Na chleby pokładne i ną ofiarę wieczną i na całopalenie wieczne w Sabbathy, w pierwsze dni miesiąca, w święta uroczyste i w poświęcone i za grzech, aby się modlono za Izraela, i na wszelką potrzebę domu Boga naszego.
3.GDAŃSKA.1881Na chleby pokładne, i na ofiarę ustawiczną, i na całopalenia ustawiczne w sabaty, w pierwsze dni miesiąca, w święta uroczyste, i na rzeczy święte, i na ofiary za grzech ku oczyszczeniu Izraela, i na wszelką potrzebę domu Boga naszego.
4.GDAŃSKA.2017Na chleb pokładny, na nieustanną ofiarę z pokarmów, na nieustanne całopalenia, w szabaty, w dni nowiu, w święta uroczyste, na rzeczy święte, na przebłagalne ofiary za grzech dla Izraela i na wszelkie prace w domu naszego Boga.
5.KRUSZYŃSKI(10:34) na chleb pokładny, na ustawiczną ofiarę bezkrwawą, na ustawiczne całopalenie, na ofiary szabatu, nowiu księżyca, uroczystości, na rzeczy święte, na ofiarę za grzechy, na oczyszczenie za Izraela i na wszystko, co się robi w domu Boga naszego.
6.TYSIĄCL.WYD5na chleb pokładny, na ustawiczną ofiarę pokarmową, na ustawiczne całopalenie, na szabaty, na dni nowiu, święta, na uczty święte i na ofiary przebłagalne, by uzyskać pojednanie dla Izraela, słowem na wszelką posługę w domu Boga naszego.
7.BRYTYJKA(10:34) Na chleby pokładne, na stałe ofiary z pokarmów, na stałe ofiary całopalne, na ofiary sabatowe, ofiary w dni nowiu i w święta uroczyste, i na święta ucztowania, na ofiary przebłagalne za Izraela i na wszelkie roboty w świątyni naszego Boga.
8.POZNAŃSKA(10:34) na chleb składany [Bogu], na ofiarę nieustanną z pokarmów, na ustawiczną ofiarę całopalną, na [ofiary] w szabat, nów i święta, na uczty święte i na ofiary przebłagalne, by wyjednać Izraelowi przebaczenie, oraz na wszelkie posługi w Świątyni naszego Boga.
9.WARSZ.PRASKA(10:34) to znaczy na chleby pokładne, na wieczystą ofiarę z pokarmów, na nieustanne całopalenia, na ofiary szabatowe, na ofiary w dni nowiu księżycowego i we wszystkie święta, na ofiary poświęcenia, na ofiary przebłagalne za grzechy, by uzyskać przebaczenie dla całego Izraela, i wreszcie na wszelką posługę w świątyni naszego Boga.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na chleby wystawne, ustawiczną ofiarę, na ustawiczne całopalenia w szabaty, pierwsze dni miesiąca i uroczyste święta, oraz na świętości, ofiary za grzech w celu oczyszczenia Israela, i na wszelką potrzebę Domu Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(10:34) to jest na chleby obecności, na stałe ofiary z pokarmów, na stałe ofiary całopalne, na ofiary szabatnie, na ofiary w dniu nowiu i w ustalone święta, na pozostałe święte ofiary, na ofiary zagrzeszne dla przebłagania za Izraela i na wszelkie prace w świątyni naszego Boga.