« Nehe 10:33 Księga Nehemiasza 10:34 Nehe 10:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrze jesmy losy rzucili miedzy kapłany a nauczonymi i miedzy ludem na obietę drewną, aby była noszona do domu Pana Boga naszego po domiech naszych oćcow w czasy od czasow lata aż do roka, aby gorzała na ołtarzu Pana Boga naszego, jako pisano w zakonie Mojszeszowie,
2.WUJEK.1923Puściliśmy tedy losy między kapłany i Lewity i pospólstwo o noszenie drew, aby je wnoszono w dom Boga naszego według domów ojców naszych, wedle czasów, od czasów roku aż do roku, aby gorzały na ołtarzu Pana, Boga naszego, jako napisano w zakonie Mojżeszowym:
3.GDAŃSKA.1881Rzuciliśmy też losy około noszenia drew między kapłanów, Lewitów, i między lud, aby ich dodawali do domu Boga naszego według domów ojców naszych, na czasy naznaczone, od roku do roku, aby gorzało na ołtarzu Pana, Boga naszego, jako jest napisane w zakonie.
4.GDAŃSKA.2017Rzuciliśmy też losy w sprawie ofiary drewna: kapłani, Lewici i lud, aby przynoszono je do domu naszego Boga według rodów, rokrocznie w oznaczonym czasie, aby było spalane na ołtarzu PANA, naszego Boga, jak jest napisane w Prawie.
5.KRUSZYŃSKI(10:35) Rzuciliśmy też losy w sprawie kapłanów, lewitów i ludu, co do składania w ofierze drzewa dla domu Boga naszego, według domów ojców naszych na czasy oznaczone z roku na rok, w celu palenia na ołtarzu Jahwe, Boga naszego, jako jest napisane w prawie.
6.TYSIĄCL.WYD5Losowaniem rozstrzygnęliśmy - kapłani, lewici i lud - sprawę dostarczenia opału: należy go rokrocznie w określonych terminach odstawiać do domu Boga naszego według kolejności rodzin, aby zgodnie z przepisem Prawa utrzymywać ogień na ołtarzu Pana, Boga naszego.
7.BRYTYJKA(10:35) Następnie rozstrzygnęliśmy losem, my, kapłani, Lewici i lud, sprawę dostawy drewna: ma się je sprowadzać do domu naszego Boga rok w rok według naszych rodów w określonych terminach, aby utrzymać ogień na ołtarzu Pana, Boga naszego, zgodnie z przepisem Zakonu.
8.POZNAŃSKA(10:35) My kapłani, lewici i lud rzuciliśmy losy w sprawie dostarczania drzewa: rokrocznie w oznaczonym czasie winno być ono przynoszone do Świątyni według kolejności przez wszystkie rodziny, aby było spalane na ołtarzu Jahwe, naszego Boga, jak to zostało zapisane w Prawie.
9.WARSZ.PRASKA(10:35) Sprawę dostarczania drewna do świątyni na mocy losowania, w którym wzięli udział kapłani, lewici i lud, załatwiliśmy w ten sposób, że każda z naszych rodzin kolejno co roku w oznaczonym czasie ma dostarczać do świątyni naszego Boga drwa, by było czym podtrzymywać ogień na ołtarzu Jahwe, naszego Boga, zgodnie z tym, co jest napisane w prawie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie pomiędzy kapłanami, Lewitami i ludem, rzuciliśmy losy odnośnie daru drewna, by go dawać oznaczonego czasu do domu Boga, według domów naszych przodków, rok w rok, aby palono na ofiarnicy WIEKUISTEGO, naszego Boga, tak jak jest napisane w Prawie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(10:35) Następnie my, kapłani, Lewici i lud, rzucaliśmy losy w sprawie dostaw drewna do świątyni naszego Boga, tak by w kolejności mogły je dostarczać rody naszych ojców, w oznaczonych porach, rokrocznie, na podtrzymanie ognia na ołtarzu PANA, naszego Boga, zgodnie z tym, co napisano w Prawie.