« Nehe 10:35 Księga Nehemiasza 10:36 Nehe 10:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI pirworodzeńce naszych synow i dobytka naszego, jako pisano w zakonie, a pirworodzone z wołow naszych i z owiec naszych, aby byli ofierowany w domu Pana Boga naszego kapłanom, ktorzy przysługują w domu Pana Boga naszego,
2.WUJEK.1923I pierworództwa synów naszych i bydeł naszych, jako napisano jest w zakonie, i pierworództwa skotu naszego i owiec naszych, aby były ofiarowane w domu Boga naszego kapłanom, którzy służą w domu Boga naszego:
3.GDAŃSKA.1881Do tego pierworodztwa synów naszych, i bydeł naszych, jako napisano w zakonie, i pierworodztwa wołów naszych, i owiec naszych, żeby przynosili do domu Boga naszego kapłanom służącym w domu Boga naszego.
4.GDAŃSKA.2017I pierworodnych naszych synów, pierworodne naszego bydła, jak jest napisane w Prawie, i pierworodne naszych wołów i owiec – będziemy przynosić do domu naszego Boga, do kapłanów służących w domu naszego Boga.
5.KRUSZYŃSKI(10:37) aby przyprowadzić do domu Boga naszego, do kapłanów sprawujących służbę w domu Boga naszego pierworodnych synów naszych, i z bydła naszego, pierworodnych z cieląt naszych i z owiec, jako jest napisane w zakonie.
6.TYSIĄCL.WYD5oraz zgodnie z przepisem Prawa to, co pierworodne z synów naszych i z bydła naszego: pierworodne naszego większego i drobnego bydła obiecujemy odstawić do domu Boga naszego dla kapłanów pełniących służbę w świątyni Boga naszego.
7.BRYTYJKA(10:37) I pierworodnych z naszych synów oraz pierworodne z naszego bydła, zgodnie z przepisem Zakonu: pierworodne z naszej rogacizny i z naszych owiec będziemy sprowadzać do domu naszego Boga dla kapłanów pełniących służbę w domu naszego Boga.
8.POZNAŃSKA(10:37) przynosić do Świątyni naszego Boga na ręce kapłanów, którzy pełnią służbę w Świątyni naszego Boga, pierworodnych spośród naszych synów i pierworodne naszego bydła, według przepisu Prawa; także pierworodne naszego bydła i owiec;
9.WARSZ.PRASKA(10:37) Zobowiązaliśmy się także przedstawiać kapłanom, którzy pełnią służbę w świątyni naszego Boga, naszych pierworodnych synów i ofiarowywać wszystko, co pierworodne z naszych zwierząt, pierworodne spośród cielców i owiec, zgodnie z tym, co jest napisane w prawie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto, jak napisano w Prawie, by kapłanom służącym w Domu Boga, przyprowadzali do Domu Boga pierworodnych naszych synów oraz naszego bydła pierworodnych byków oraz baranów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(10:37) Zobowiązaliśmy się dalej, że będziemy przekazywać świątyni naszego Boga, kapłanom tam posługującym, naszych pierworodnych synów oraz - zgodnie z Prawem - pierworodne naszego bydła, to jest rogacizny i owiec.