« Nehe 10:36 Księga Nehemiasza 10:37 Nehe 10:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi pirwe użytki karmi naszych i picia naszego a owoce ze wszelkiego drzewa i z winnic, i z oleja przyniesiemy kapłanom do kościoła Boga naszego, dziesiątą część użytkow naszych ziemie naszej nauczonym, bo nauczeni dziesiątki będa brać ze wszech miast naszej roboty.
2.WUJEK.1923I pierwociny pokarmów naszych i mokrych ofiar naszych i owoce wszelkiego drzewa, zbierania téż win i oliwy przyniesiem kapłanom do skarbnice Boga naszego, i dziesiątą część ziemie naszéj Lewitom. Sami Lewitowie będą brać dziesięciny ze wszystkich miast robót naszych.
3.GDAŃSKA.1881Nadto pierwociny ciast naszych, i podnoszonych ofiar naszych, i owoce wszelkiego drzewa, moszczu, i oliwy świeżej, aby przynosili kapłanom do gmachów domu Boga naszego, i dziesięcinę ziemi naszej Lewitom; a cić Lewitowie wybierać będą tę dziesięcinę we wszystkich miastach robót naszych.
4.GDAŃSKA.2017Również pierwociny naszych ciast i ofiar podniesionych, owoc wszelkiego drzewa, moszczu i oliwy – przyniesiemy to do kapłanów, do komnat domu naszego Boga, a dziesięcinę naszej ziemi do Lewitów, aby ci Lewici otrzymali dziesięcinę z naszej pracy we wszystkich miastach.
5.KRUSZYŃSKI(10:38) Przyniesiemy też kapłanom, do komnat domu Bożego pierwociny ciast naszych i tego, co ofiarowujemy, i z owocu każdego drzewa, z młodego wina i oliwy, a dla lewitów dziesięcinę z ziemi naszej. Sami też lewici wezmą dziesięcinę we wszystkich miastach, gdzie pracujemy.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie, wyborowe nasze ciasta, <czyli świadczenia nasze>, i wyborowe owoce wszelkiego rodzaju drzew, moszcz i oliwę przyniesiemy kapłanom do składów domu Boga naszego; a dziesięcinę z ziemi naszej - lewitom; są to ci lewici, którzy pobierają dziesięcinę we wszystkich miastach wyznających naszą wiarę.
7.BRYTYJKA(10:38) Także najprzedniejsze nasze ciasta i nasze dostawy, najprzedniejszy owoc każdego drzewa i moszcz, i oliwę będziemy sprowadzać dla kapłanów do składnic domu naszego Boga, a dziesięcinę z plonów naszej ziemi dla Lewitów, a są to Lewici, którzy ściągają dziesięcinę we wszystkich miejscowościach, gdzie uprawiamy pola.
8.POZNAŃSKA(10:38) na ręce kapłanów przyniesiemy do komnat w Domu naszego Boga pierwociny z naszej mąki, czyli naszą należność, i owoce ze wszystkich drzew, moszcz i oliwę. Oddamy dziesięcinę z naszej roli lewitom, którzy sami ją pobiorą we wszystkich osadach rolniczych.
9.WARSZ.PRASKA(10:38) Uchwaliliśmy też składać na ręce kapłanów w ich pomieszczeniach przyświątynnych najlepszą cząstkę naszych zbóż, owoców ze wszelkich drzew rodzących owoce, młodego wina i oliwy. Dziesięciny z naszych pól mieli otrzymywać lewici. Lewici sami mieli odbierać należną im część z osiedli, przy których jest uprawiana ziemia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby też przynosili kapłanom do zabudowań Domu Boga najprzedniejsze ciasta i z ofiar podnoszenia, owoce każdego drzewa, moszczu oraz oliwy, a Lewitom dziesięcinę ziemi. To sami Lewici pobierają dziesięcinę we wszystkich miastach naszej pracy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(10:38) Będziemy też dostarczać kapłanom, do składów świątyni naszego Boga, pierwociny naszego ciasta na chleb, plonów, owoców z drzew, moszczu i oliwy. Lewitom zaś pobierającym dziesięcinę będziemy ją dostarczać w tych wszystkich miejscowościach, gdzie toczą się nasze prace.