« Nehe 10:37 Księga Nehemiasza 10:38 Nehe 10:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI będzie kapłan, syn Aaronow, z nauczonymi w dziesięcinach nauczoych, a nauczoni będą ofierować dziesiątą część dziesiątka swego do domu Boga naszego, do pokładnice domu skarbnego.
2.WUJEK.1923A kapłan, syn Aaronów, będzie w dziesięcinach Lewitów, a Lewitowie dziesiątą część dziesięciny swojéj będą ofiarować w domu Boga naszego do skarbnice w dom skarbów.
3.GDAŃSKA.1881A będzie kapłan, syn Aarona, przy Lewitach, gdy Lewitowie tę dziesięcinę odbierać będą; a Lewitowie wniosą dziesięcinę z dziesięciny do domu Boga naszego, do komór w domu skarbnicy.
4.GDAŃSKA.2017Kapłan, syn Aarona, będzie z Lewitami, gdy będą oni pobierać dziesięcinę. A Lewici wniosą dziesięcinę z dziesięciny do domu naszego Boga, do komnat skarbca.
5.KRUSZYŃSKI(10:39) A kapłan, syn Aarona, będzie przy lewitach, gdy lewici będą odbierali dziesięcinę; lewici zaś przyniosą dziesięcinę od dziesięciny do domu Bożego, do komnat skarbca.
6.TYSIĄCL.WYD5I kapłan, potomek Aarona, będzie z lewitami, gdy oni będą pobierać dziesięcinę; a lewici odniosą dziesięcinę z dziesięciny do składów skarbca domu Boga naszego,
7.BRYTYJKA(10:39) A podczas ściągania dziesięciny przez Lewitów kapłan z rodu Aaronowego będzie z Lewitami. Dziesięcinę z tej dziesięciny sprowadzą Lewici do domu naszego Boga, do składnic skarbca domu Bożego.
8.POZNAŃSKA(10:39) Kapłan, potomek Aarona, winien towarzyszyć lewitom, gdy będą oni pobierać dziesięcinę. Lewici winni odstawić jedną dziesiątą ze swoich dziesięcin do spichrzy przy Świątyni naszego Boga.
9.WARSZ.PRASKA(10:39) Z lewitami odbierającymi swoją dziesięcinę będzie zawsze kapłan, potomek rodu Aarona. Dziesiątą część zebranych dziesięcin lewici złożą następnie w pomieszczeniach skarbca świątynnego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy Lewici odbiorą dziesięcinę, z Lewitami przyjdzie kapłan, syn Ahrona, a Lewici wniosą dziesięcinę z dziesięciny do Domu naszego Boga; do pomieszczeń w domu skarbca.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(10:39) Przy składaniu dziesięciny, Lewitom towarzyszyć będzie kapłan z rodu Aarona. Dziesięcinę z tej dziesięciny Lewici wniosą do składów w skarbcu świątyni naszego Boga.