« Nehe 10:38 Księga Nehemiasza 10:39 Nehe 11:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBo do tej schrony sniosą synowie israhelszczy a synowie Lewi pirwe użytki se zboża, z wina i z oleju a tu będą sędy poświęcone i kapłani i śpiewacy i wrotni, i nauczoni, i sługi, a nie opuścimy domu Boga naszego.
2.WUJEK.1923Bo do skarbnice będą nosić synowie Izraelscy i synowie Lewi pierwociny zboża, wina i oliwy: i tam będą naczynia poświęcone i kapłani i śpiewacy i odźwierni i słudzy, a nie opuścimy domu Boga naszego.
3.GDAŃSKA.1881Bo do tych komór odnosić będą synowie Izraelscy, i synowie Lewiego, ofiarę zboża, moszczu, i oliwy świeżej, gdzie są naczynia świątnicy, i kapłani służący, i odźwierni, i śpiewacy, abyśmy nie opuszczali domu Boga naszego.
4.GDAŃSKA.2017Do tych bowiem komnat synowie Izraela i Lewiego mają przynosić ofiarę zboża, moszczu i oliwy tam, gdzie są naczynia świątyni, kapłani pełniący służbę, odźwierni i śpiewacy. Tak oto nie zaniedbamy domu naszego Boga.
5.KRUSZYŃSKI(10:40) Synowie bowiem Izraelowi i synowie Lewiego przyniosą do komnat ofiarę ze zboża, młodego wina, i oliwy, a tam są naczynia świątyni, kapłani sprawujący służbę, oddźwierni i śpiewacy, I nie opuścimy domu Boga naszego.
6.TYSIĄCL.WYD5albowiem do tych składów przyniosą Izraelici i lewici świadczenia w zbożu, moszczu i oliwie; tam są też sprzęty świątyni oraz pełniący służbę kapłani, jak też odźwierni i śpiewacy. Tak więc nie zaniedbamy domu Boga naszego.
7.BRYTYJKA(10:40) Gdyż do tych składnic synowie izraelscy i Lewici mają sprowadzać swoje dostawy ze zboża, z moszczu i oliwy. Tam też znajdują się przybory świątynne i pełniący służbę kapłani, odźwierni i śpiewacy. Nie zaniedbamy domu naszego Boga!
8.POZNAŃSKA(10:40) Lewici i Izraelici mają do tych spichrzy przynosić daniny ze zboża, moszczu i oliwy. Tam znajdują się sprzęty świątynne, tam też przebywają kapłani, pełniący służbę, odźwierni i śpiewacy. Nie możemy bowiem zaniedbywać Świątyni naszego Boga.
9.WARSZ.PRASKA(10:40) Do pomieszczeń przeznaczonych na składowanie ofiar synowie Izraela i potomkowie Lewiego mają przynosić zboże, młode wino i oliwę. Tam też znajdują się wszystkie naczynia do sprawowania kultu, tam pełnią służbę kapłani, odźwierni i śpiewacy. Tak więc nie dopuścimy do tego, aby miała być zaniedbywana świątynia naszego Boga.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem synowie Israela, synowie Lewiego, będą odnosić do tych pomieszczeń, gdzie są naczynia Świątyni oraz służący kapłani, odźwierni i śpiewacy: Ofiarę zboża, moszczu oraz świeżej oliwy, abyśmy nie opuszczali Domu naszego Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(10:40) Do tych właśnie składów synowie Izraela i synowie Lewiego będą dostarczać ofiarowane przez siebie plony zbóż, moszcz oraz oliwę. Tam będą przybory świątynne, pełniący służbę kapłani, odźwierni i śpiewacy. W ten sposób nie zaniedbamy domu naszego Boga!