« Nehe 10:7 Księga Nehemiasza 10:8 Nehe 10:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPMassyja, Belga, Semeja, toć są kapłani.
2.WUJEK.1923Maazya, Belgaj, Semeja: ci kapłani.
3.GDAŃSKA.1881Maazyjasz, Bilgaj, Semajasz. Ci byli kapłani.
4.GDAŃSKA.2017Maazjasz, Bilgaj i Szemajasz. To byli kapłani.
5.KRUSZYŃSKI(10:9) Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz - są to kapłani.
6.TYSIĄCL.WYD5Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz. Są to kapłani.
7.BRYTYJKA(10:9) Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz; to są kapłani.
8.POZNAŃSKA(10:9) Maazja, Bilgaj i Szemaja. To byli kapłani.
9.WARSZ.PRASKA(10:9) Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz. Wszyscy oni byli kapłanami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Maazjasz, Bilgaj, Szemaja. Ci byli kapłanami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(10:9) Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz - to kapłani.