« Eze 13:9 Księga Ezechiela 13:10 Eze 13:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto że zwiedli lud mój, mówiąc: Pokój, a niemasz pokoju, a ten budował ścianę, a ci polepiali ją gliną bez plew.
2.GDAŃSKA.1881Przeto, przeto mówię, że w błąd wprowadzili lud mój, mówiąc: Pokój, choć nie było pokoju; jeden zaiste zbudował ścianę glinianą, drudzy ją tynkowali wapnem nieczynionem.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego, właśnie dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc: Pokój, choć nie było pokoju; jeden zbudował glinianą ścianę, a inni tynkowali ją słabym tynkiem.
4.CYLKOWPrzeto, przeto że łudzili lud Mój, głosząc "pokój", gdzie pokoju niema, a gdzie budował mur, tam go oni tynkiem obsmarowywali.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto wprowadzili mój lud w błąd, mówiąc: "Pokój", podczas gdy pokoju nie było. A kiedy on budował mur, tamci pokrywali go tynkiem.
6.BRYTYJKADlatego, właśnie dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc: Pokój! chociaż nie było pokoju; a gdy on wznosił mur, oni go tynkowali,
7.POZNAŃSKAdlatego, że zwodzą mój lud mówiąc: Pokój, a nie ma pokoju. [Gdy] on buduje ścianę, to oni pokrywają ją tynkiem.
8.WARSZ.PRASKASprowadzacie bowiem mój lud na manowce i mówicie o ocaleniu, gdy nie ma nadziei na żadne ocalenie; a kiedy mój lud zbudował już mur obronny, to wyście go pokrywali tynkiem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, dlatego, że łudzili Mój lud, głosząc – pokój, choć nie ma pokoju; a gdzie budował mur, tam oni go tynkiem smarowali.
10.EIB.BIBLIA.2016Stanie się tak dlatego - właśnie dlatego - że zwodzili mój lud. Pokój! - wołali, choć pokoju nie było! Gdy tylko ktoś budował murek [z najluźniejszych choćby nadziei], natychmiast tynkowali go wapnem [fałszywych zapewnień].