« Eze 13:11 Księga Ezechiela 13:12 Eze 13:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo oto upadła ściana, izali wam nie rzeką: Gdzież lepienie, któreście lepili?
2.GDAŃSKA.1881A oto gdy upadnie ona ściana, izali wam nie rzeką: Gdzież jest ono tynkowanie, któremeście tynkowali?
3.GDAŃSKA.2017A oto gdy ściana runie, czy nie powiedzą wam: Gdzie jest tynk, którym tynkowaliście?
4.CYLKOWA oto, gdy zapadnie się mur, czyż wtedy nie powiedzą do was: gdzież teraz ów tynk, którymście smarowali?
5.TYSIĄCL.WYD5I oto mur rozwalony. Czy wam nie powiedzą: Gdzie jest zaprawa, którą narzuciliście?
6.BRYTYJKAA gdy runie mur, wtedy powiedzą do was: Gdzie jest tynk, którym tynkowaliście?
7.POZNAŃSKAoto wtedy runie ściana. Czyż nie spytają was: Gdzie jest tynk, którym tynkowaliście [ścianę]?
8.WARSZ.PRASKAi cały mur się rozsypie. Czy nie zapyta was ktoś wtedy, gdzie są wasze tynki?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto, kiedy mur się zapadnie, czy do was nie powiedzą: Gdzie jest teraz ten tynk, którym smarowaliście?
10.EIB.BIBLIA.2016I wasza ścianka padnie! Wtedy was zapytają: Gdzie się podział wasz tynk?