« Eze 13:15 Księga Ezechiela 13:16 Eze 13:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Prorocy Izraelscy, którzy prorokują do Jeruzalem, i widzą mu widzenie pokoju, ano niemasz pokoju, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881To jest, proroków Izraelskich, którzy prorokują o Jeruzalemie, i ogłaszają mu widzenie pokoju, choć niemasz pokoju, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017To jest proroków Izraela, którzy prorokują o Jerozolimie i mają o niej widzenia pokoju, choć nie ma pokoju, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWWy prorocy Israela, którzy prorokujecie o Jerozolimie a zwiastujecie jej widzenia pokoju, gdy pokoju niema, rzecze Pan Wiekuisty!
5.TYSIĄCL.WYD5prorocy Izraela, wieszczący o Jerozolimie, którzy mieli o niej widzenia pokoju, ale w niej nie było pokoju? - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAto jest proroków izraelskich, którzy prorokowali o Jeruzalemie i mieli dla niego widzenie pokoju, a przecież nie było pokoju - mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKAwieszcze Izraela, prorokujący o Jerozolimie, mający dla niej widzenie pokoju, podczas gdy nie ma pokoju? - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKANie ma proroków izraelskich, którzy wygłaszają proroctwa o Jerozolimie i, kierując się swoimi widzeniami, przepowiadają miastu ocalenie, choć nie ma żadnej nadziei na ocalenie. Taki jest wyrok Pana i Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O wy, prorocy Israela, którzy prorokujecie o Jeruszalaim'ie i zwiastujecie mu widzenia pokoju, kiedy pokoju nie ma – mówi Pan, WIEKUISTY!
10.EIB.BIBLIA.2016Izrael stracił proroków, którzy przed Jerozolimą roztaczali wizje pokoju, podczas gdy pokoju nie było - oświadcza Wszechmocny PAN.