« Eze 13:20 Księga Ezechiela 13:21 Eze 13:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozedrę poduszki wasze, a wyswobodzę lud mój z ręki waszéj, ani będą więcéj w rękach waszych na łup: a wiedzieć będziecie, żem Ja Pan.
2.GDAŃSKA.1881I rozerwę duchny wasze, a wybawię lud mój z ręki waszej, abyście ich więcej nie mogły łowić ręką swoją; a dowiecie się, żem Ja Pan.
3.GDAŃSKA.2017I rozerwę wasze nakrycia, i wybawię swój lud z waszej ręki, aby już nie był łupem w waszym ręku. I poznacie, że ja jestem PANEM.
4.CYLKOWZerwę też zarzutki wasze i wybawię lud Mój z rąk waszych, aby nie byli nadal połowem w ręce waszej, a poznacie, żem Ja Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Pozrywam wasze zasłony i tak jak ptaki wyzwolę lud mój z rąk waszych, aby już więcej nie był łupem w waszych rękach, i poznacie, że Ja jestem Pan.
6.BRYTYJKAZedrę także wasze przepaski i wyrwę mój lud z waszej ręki, aby nie pozostał w waszym ręku jako zdobycz - i poznacie, że Ja jestem Pan.
7.POZNAŃSKAZerwę wasze nakrycia. Wyzwolę mój lud z rąk waszych. Nie będzie [on] dłużej łupem w rękach waszych i poznacie, że Ja jestem Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAPozrywam z was czarodziejskie czapki, któreście sobie poczynili i uwolnię mój lud spod waszej władzy. Nie będzie już dłużej pozostawał we władaniu waszym. I wtedy przekonacie się, że Ja jestem Panem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zerwę także wasze zarzutki oraz wybawię Mój lud z waszych rąk, aby nadal nie byli łupem w waszej ręce; i poznacie, że Ja jestem WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016Zedrę też wasze chusty i wyrwę mój lud z waszej ręki, i przestaną być zdobyczą w waszych rękach! Tak przekonacie się, że Ja jestem PAN.