« Eze 13:21 Księga Ezechiela 13:22 Eze 13:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Za to, żeście zasmucały serce sprawiedhwego kłamliwie, któregom Ja nie zasmucił: a zmacniałyście ręce niezbożnego, aby się nie nawrócił od drogi swéj złéj, a żył:
2.GDAŃSKA.1881Przeto, że zasmucacie serce sprawiedliwego kłamstwy, chociażem go Ja nie zasmucił, a zmacniacie ręce niezbożnego, aby się nie odwrócił od złej drogi swojej, ożywiając go;
3.GDAŃSKA.2017Ponieważ zasmucacie kłamstwem serce sprawiedliwego, chociaż ja go nie zasmuciłem, i wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, ożywiając go;
4.CYLKOWPonieważeście dręczyły serce sprawiedliwego kłamliwie, gdym Ja go dręczyć nie chciał, a krzepiły ręce niegodziwego, aby się nie nawrócił z drogi swej niecnej, a tak mógł życie zachować.
5.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ zasmucałyście kłamstwem serce sprawiedliwego, chociaż Ja go nie zasmucałem, i ponieważ wzmacniałyście ręce bezbożnego, aby nie zawrócił ze swej złej drogi i żył,
6.BRYTYJKAPonieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż Ja nie chciałem, aby go pozbawiać otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował.
7.POZNAŃSKAPonieważ kłamstwem zniechęca się serce sprawiedliwego, podczas gdy Ja nie sprawiłem mu przykrości, i umacnia się ręce bezbożnika, żeby nie zawrócił ze swej złej drogi, a żył,
8.WARSZ.PRASKAWaszymi kłamstwami napełniliście zgryzotą serce sprawiedliwego, chociaż Ja nie chciałem wprowadzać do niego żadnej zgryzoty. Zamiast ratować bezbożnika przed zagładą, wyście go jeszcze zachęcali, żeby nie zmieniał swego złego postępowania.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż kłamliwie dręczyłyście serce sprawiedliwego, kiedy Ja nie chciałem go dręczyć; wzmacniałyście ręce niegodziwego, aby się nie nawrócił ze swojej niecnej drogi, i przez to mógł życie zachować.
10.EIB.BIBLIA.2016Odbieracie otuchę sercom sprawiedliwych. Ja ich nie chciałem zniechęcać. Dodajecie odwagi bezbożnym. Przez was wcale nie chcą porzucać niegodziwych dróg po to, by zachować swe życie.