« Eze 13:22 Księga Ezechiela 13:23 Eze 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto próżności nie ujrzycie i proroctwa prorokować nie będziecie: i wyrwę łud mój z ręki waszéj, a będziecie wiedziały, żem Ja Pan.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż nie będziecie więcej widywać marności, ani wieszczby więcej prorokować będziecie; bo wyrwę lud mój z ręki waszej, a dowiecie się, żem Ja Pan.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego nie będziecie już mieć widzeń złudnych i nie będziecie prorokować żadnej wróżby. Wyrwę bowiem swój lud z waszej ręki i poznacie, że ja jestem PANEM.
4.CYLKOWPrzeto nie widzieć wam więcej marności, a wróżb nie wróżyć, i wybawię lud Mój z ręki waszej, a poznacie, żem Ja Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5dlatego nie będziecie miały widzeń złudnych i nie będziecie więcej prorokowały. Wyzwolę lud mój z ręki waszej, i poznacie, że Ja jestem Pan.
6.BRYTYJKADlatego nie będziecie miały fałszywych widzeń i już nie będziecie uprawiać czarów. Wybawię mój lud z waszej ręki i poznacie, że Ja jestem Pan.
7.POZNAŃSKAdlatego nie będziecie już mieć złudnych widzeń i nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Wyzwolę mój lud z rąk waszych i poznacie, że Ja jestem Jahwe.
8.WARSZ.PRASKADlatego nie będziecie już mieć żadnych urojonych widzeń i nie będziecie wygłaszać fałszywych proroctw. Uwolnię mój lud spod waszej władzy. I wtedy przekonacie się, że Ja jestem Panem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nie zobaczycie więcej marności oraz wróżb nie będziecie wróżyć; wybawię Mój lud z waszej ręki i poznacie, że Ja jestem WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016Dlatego nie zobaczycie już widzeń bez wartości i nie będziecie już wygłaszać wróżb! Wybawię mój lud z waszej ręki - i przekonacie się, że Ja jestem PAN.