« 2Moj 2:20 2 Księga Mojżeszowa 2:21 2Moj 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przysiągł tedy Mojżesz, że miał z nim mieszkać, i wziął Sephorę, córkę jego za żonę:
2.GDAŃSKA.1881I przyzwolił Mojżesz mieszkać z onym mężem, który dał Zeforę, córkę swoję, Mojżeszowi.
3.GDAŃSKA.2017Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał Mojżeszowi swoją córkę Seforę.
4.CYLKOWI postanowił Mojżesz pozostać u tego człowieka i dał on córkę swą, Cypporę, Mojżeszowi.
5.KRUSZYŃSKIMojżesz zgodził się pozostać u tego męża, który dał Mojżeszowi za żonę córkę swoją Cipporę.
6.MIESESMojżesz zgodził się osiąść u tego męża, a on wydał córkę swą Cyporę [Cippōra] za Mojżesza.
7.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu Seforę, córkę swą, za żonę.
8.BRYTYJKAMojżesz zgodził się pozostać u tego męża, ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę Sypporę za żonę.
9.POZNAŃSKAI Mojżesz dał się namówić, by zamieszkać przy tym człowieku. On dał też Mojżeszowi [za żonę] swoją córkę Cipporę.
10.WARSZ.PRASKAMojżesz postanowił pozostać u tego człowieka, a ten dał mu za żonę swoją córkę Seforę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Mojżesz postanowił pozostać u tego człowieka, a on dał Mojżeszowi swoją córkę Cypporę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz przyszedł, zgodził się też pozostać u ojca kobiet, a ten dał mu za żonę swoją córkę Syporę.