« 2Moj 2:21 2 Księga Mojżeszowa 2:22 2Moj 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Która mu urodziła syna, którego nazwał Gersam, mówiąc: Byłem przychodniem w ziemi cudzéj. Urodziła zaś drugiego, którego nazwał Eliezer, mówiąc: Bóg bowiem ojca mego pomocnik mój, wyrwał mię z ręki Pharaonowéj.
2.GDAŃSKA.1881I urodziła syna, a nazwał imię jego Gerson, bo mówił: Byłem przychodniem w ziemi cudzej.
3.GDAŃSKA.2017Ta urodziła mu syna, któremu nadał imię Gerszom, bo mówił: Byłem przybyszem w obcej ziemi.
4.CYLKOWI urodziła syna; i nazwał imię jego: Gerszom, rzekł bowiem: "Przychodniem byłem w ziemi cudzej."
5.KRUSZYŃSKIUrodziła syna i dał mu na imię Gerszom, mówił bowiem: "Jestem cudzoziemcem w ziemi obcej".
6.MIESESOna urodziła syna, a on nazwał go Gersonem [Gērěszōm], albowiem mawiał: „Tułaczem [Gēr] byłem w obcym kraju”.
7.TYSIĄCL.WYD5I urodziła mu syna, a on dał mu imię Gerszom, bo mówił: Jestem cudzoziemcem w obcej ziemi.
8.BRYTYJKAI urodziła syna, a on dał mu na imię Gerszom, bo rzekł: Byłem gościem na obczyźnie.
9.POZNAŃSKATa urodziła syna, któremu nadał imię Gerszom, mówiąc: "Byłem przybyszem w obcym kraju".
10.WARSZ.PRASKAA gdy ona urodziła mu syna, nadał mu imię Gerszom, bo mówił sobie: Jestem cudzoziemcem w obcym kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I urodziła syna, więc nazwał jego imię Gerszon, bo powiedział: Byłem przechodniem w cudzej ziemi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy urodziła syna, Mojżesz nadał mu imię Gerszom, bo powiedział: Stałem się cudzoziemcem w obcej ziemi.