« 2Moj 2:6 2 Księga Mojżeszowa 2:7 2Moj 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Któréj siostra dziecięcia rzekła: Chcesz, że pójdę i zawołam ci niewiasty Hebrejskiéj, któraćby mogła chować dziecię?
2.GDAŃSKA.1881I rzekła siostra jego do córki Faraonowej: Chceszże, pójdę, i zawołam ci niewiasty, mamki Hebrejskiej, która być odchowała to dziecię?
3.GDAŃSKA.2017Wówczas jego siostra zapytała córkę faraona: Czy mam pójść i zawołać ci mamkę spośród hebrajskich kobiet, aby ci wykarmiła to dziecko?
4.CYLKOWI rzekła siostra jego do córki Faraona: "Mamże pójść i zawołać ci kobietę, karmiącą z Ibrejek, aby karmiła ci to dziecię?"
5.KRUSZYŃSKITedy siostra dziecięcia rzecze do córki faraona: "Czy chcesz, abym poszła i znalazła ci kobietę mamkę z pośród Hebrejek, a wykarmi ci to dziecię?"
6.MIESESA siostra jego rzekła do córki Faraona: „Czy mogę pójść zawołać kobietę karmiącą z pośród Hebrejczyków, ażeby ci karmiła chłopca?”.
7.TYSIĄCL.WYD5Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: Czy mam pójść zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko?
8.BRYTYJKAWtedy siostra jego rzekła do córki faraona: Czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko?
9.POZNAŃSKAA jego siostra rzekła do córki faraona: - Czy mam iść i zawołać ci jakąś mamkę spośród kobiet hebrajskich, ażeby ci wy karmił a dziecko?
10.WARSZ.PRASKAWtedy siostra tego niemowlęcia powiedziała do córki faraona: Jeśli chcesz, to pójdę do kobiet hebrajskich i sprowadzę jedną z nich, żeby nakarmiła dziecko.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego siostra powiedziała do córki faraona: Mam pójść i zawołać ci kobietę, jedną z karmiących Ebrejek, by ci karmiła to dziecię?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas siostra dziecka podeszła i zapytała córkę faraona: Czy mam pójść i zawołać ci jakąś kobietę, mamkę spośród Hebrajek, aby karmiła ci to dziecko?