« Iza 37:11 Księga Izajasza 37:12 Iza 37:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aza bogowie narodów wybawili onych, które wywrócili ojcowie moi? Gozam i Haram i Reseph i syny Eden, którzy byli w Talassar?
2.GDAŃSKA.1881Izali je wybawili bogowie tych narodów, które wygubili ojcowie moi: Gozan, i Haran, i Resef, i synów Eden, którzy byli w Telassar?
3.GDAŃSKA.2017Czy bogowie narodów wybawili tych, których moi ojcowie wygubili: Gozan, Charan, Resef i synów Edenu, którzy byli w Telassar?
4.CYLKOWCzyż ocalili bogowie ludów te, które wygubili ojcowie moi: Gozan i Charan, i Recef, i synów Eden co w Telassar.
5.TYSIĄCL.WYD5Czy bogowie narodów, które moi przodkowie wyniszczyli, ocalili je? Gozan, Charan, Resef i Edanitów, którzy byli w Telassar?
6.BRYTYJKACzy wyratowały je bóstwa tych narodów, które moi ojcowie wytępili: Gozan i Charan, i Resef, i mieszkańców Edenu z Telasar?
7.POZNAŃSKACzyż bogowie narodów uratowali te, które zniszczyli moi przodkowie: Gozan i Charan, Recef i mieszkańców Edenu w [krainie] Telassar?
8.WARSZ.PRASKACzy bogowie pomogli w jakikolwiek sposób narodom wyniszczonym przez moich ojców? [Przypomnij sobie] Gozan, Charan, Resef oraz Edanitów, którzy mieszkali w Telassar.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy bogowie ludów ocalili te, które wygubili moi przodkowie: Gozan, Haran i Recef; a także synów Edenu, którzy byli w Telassar?
10.EIB.BIBLIA.2016Czy bóstwa uratowały narody, które wytępili moi ojcowie, na przykład Gozan i Charan, Resef i mieszkańców Edenu z Telasar?