« Iza 37:14 Księga Izajasza 37:15 Iza 37:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I modlił się Ezechiasz do Pana, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881I modlił się Ezechyjasz Panu, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I Ezechiasz modlił się do PANA, mówiąc:
4.CYLKOWI modlił się Chiskjahu Wiekuistemu, i rzekł:
5.TYSIĄCL.WYD5I Ezechiasz zanosił modły do Pana, mówiąc:
6.BRYTYJKAi modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy:
7.POZNAŃSKAI modlił się Ezechiasz do Jahwe tymi słowy:
8.WARSZ.PRASKAI tak zaczął się modlić do Pana:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto Chiskjasz modlił się do WIEKUISTEGO, mówiąc:
10.EIB.BIBLIA.2016I modlił się Hiskiasz do PANA: