« Iza 37:19 Księga Izajasza 37:20 Iza 37:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz, Panie, Boże nasz! wybaw nas z ręki jego: i niech poznają wszystkie królestwa ziemie, iżeś ty jest sam Panem.
2.GDAŃSKA.1881A teraz, o Panie, Boże nasz! wybaw nas z ręki jego, aby poznały wszystkie królestwa ziemi, żeś ty, Panie! sam Bogiem.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc, PANIE, nasz Boże, wybaw nas z jego ręki, aby wszystkie królestwa ziemi poznały, że jedynie ty jesteś PANEM.
4.CYLKOWA teraz o Wiekuisty, Boże nasz, wybaw nas z ręki jego, aby poznały wszystkie królestwa ziemi, żeś Ty Wiekuisty jedyny.
5.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc, Panie, Boże nasz, wybaw nas z jego ręki! I niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty sam jesteś Bogiem, o Panie!
6.BRYTYJKATeraz więc, Panie, Boże nasz, wybaw nas z jego ręki, aby poznały wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty jesteś Panem!
7.POZNAŃSKATeraz jednak, o Jahwe, Boże nasz, wybawże nas z rąk jego! Wtedy wszystkie królestwa ziemi poznają, że Ty jesteś, Jahwe, Bogiem jedynym!
8.WARSZ.PRASKAAle teraz, Panie nasz i Boże, błagam Cię broń nas przed nim! Niech wszystkie królestwa ziemi dowiedzą się, że tylko Ty, o Panie, jesteś Bogiem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A teraz, o WIEKUISTY, nasz Boże, wybaw nas z jego ręki, aby wszystkie królestwa ziemi poznały, że Ty jesteś WIEKUISTY, Jedyny.
10.EIB.BIBLIA.2016Teraz więc, PANIE, Boże nasz, wybaw nas z jego ręki. Niech poznają wszystkie królestwa ziemi, że Ty jesteś PANEM - Bogiem jedynym!