« Iza 37:31 Księga Izajasza 37:32 Iza 37:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem z Jeruzalem wynidą ostatki, a zbawienie z góry Syon: żarliwość Pana zastępów uczyni to.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem z Jeruzalemu wyjdą ostatki, i zachowani z góry Syońskiej. Gorliwość Pana zastępów to uczyni.
3.GDAŃSKA.2017Z Jerozolimy wyjdą bowiem resztka i ci, którzy ocaleli z góry Syjon. Sprawi to gorliwość PANA zastępów.
4.CYLKOWBo z Jeruszalaim wynijdzie ostatek, a szczątek z góry Cyonu; rzewniwość Wiekuistego zastępów sprawi to.
5.TYSIĄCL.WYD5Albowiem z Jeruzalem wyjdzie Reszta i z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
6.BRYTYJKAGdyż z Jeruzalemu wyjdzie resztka, a z góry Syjon poczet ocalonych. Dokona tego gorliwość Pana Zastępów.
7.POZNAŃSKABo Reszta wyjdzie z Jerozolimy, i ocaleni - z góry Syjonu. Sprawi to gorliwość Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAWyjdzie bowiem z Jeruzalem Reszta, a z góry Syjon ci, co ocaleli. Wszystko zaś to sprawi miłość zazdrosna Pana Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem ostatek wyjdzie z Jeruszalaim, a szczątek z góry Cyon; sprawi to gorliwość WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016gdyż z Jerozolimy wyjdzie reszta, i ocaleni - z góry Syjon! Dokona tego żarliwość PANA Zastępów.