« Iza 37:33 Księga Izajasza 37:34 Iza 37:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Drogą, którą przyszedł, tąż się wróci, a do tego miasta nie wnidzie, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Drogą, którą przyszedł, zaś się wróci, a do miasta tego nie wnijdzie, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Drogą, którą przyszedł, powróci, a do tego miasta nie wejdzie, mówi PAN.
4.CYLKOWDrogą, którą przyszedł, tą się wróci, a do miasta tego nie wnijdzie, rzecze Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Tą samą drogą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie. - Wyrocznia Pana.
6.BRYTYJKADrogą, którą przyszedł, powróci, lecz do tego miasta nie wkroczy - mówi Pan.
7.POZNAŃSKATą [samą] drogą, którą przybył, wróci, ale do miasta tego nie wkroczy! Taki jest wyrok Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAWróci tą samą drogą, którą przyszedł, a do miasta tego nie wejdzie nigdy. Taki jest wyrok Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Drogą, którą przyszedł – tą się wróci, a do tego miasta nie wejdzie – mówi WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016Jak przyszedł, tak wróci, lecz do tego miasta nie wejdzie - oto Słowo PANA.