« Iza 37:36 Księga Izajasza 37:37 Iza 37:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odciągnął i odjechał i wrócił się Sennacheryb, król Assyryjski, i mieszkał w Niniwie.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż ruszywszy się, odjechał, i wrócił się Sennacheryb, król Assyryjski, a mieszkał w Niniwie.
3.GDAŃSKA.2017Sennacheryb, król Asyrii, wycofał się więc i wyruszył. Wrócił i zamieszkał w Niniwie.
4.CYLKOWWyruszył tedy i poszedł i wrócił Sanheryb, król Aszuru i pozostał w Ninewie.
5.TYSIĄCL.WYD5Sennacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz, wyruszył z powrotem i pozostał w Niniwie.
6.BRYTYJKAToteż Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy wrócił do swojej ziemi, i zamieszkał w Niniwie.
7.POZNAŃSKAWtedy Sancherib, król Asyrii, zwinął obóz i uszedł, po czym osiadł w Niniwie.
8.WARSZ.PRASKAZwinął tedy Sennacheryb swój obóz i odszedł z powrotem do Niniwy, gdzie pozostawał jakiś czas.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Sanheryb król Aszuru wyruszył, poszedł, wrócił oraz pozostał w Ninewie.
10.EIB.BIBLIA.2016Wtedy Sancheryb, król Asyrii, odstąpił od miasta, odszedł, zawrócił i osiadł w Niniwie.