« Psal 18:18 Księga Psalmów 18:19 Psal 18:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(17:22) I wywiodł mie jest na szyrokość, zbawiona mie uczynił, bo chciał mie.
2.PS.PUŁAWSKI(17:22) I wywiodł mie na szyrokość, zbawionym mie uczynił, bo chciał mie.
3.WUJEK.1923(18:20) I wywiódł mię na przestrzeństwo: zbawił mię, iż mię chciał.
4.GDAŃSKA.1881(18:20) Wywiódł mię na przestrzeństwo; wyrwał mię, iż mię umiłował.
5.GDAŃSKA.2017Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, wybawił mnie, bo mnie sobie upodobał.
6.GÖTZE.1937(18:20) I wywiódł mnie na przestrzeń; uwolnił mię, bo miał we mnie upodobanie.
7.CYLKOW(18:20) I wywiódł mnie w przestronność, wybawił mnie, bo upodobał Sobie we mnie.
8.KRUSZYŃSKI(18:20) I wyniósł mnie na miejsce przestronne, i wybawił mnie, ponieważ zapragnął mnie.
9.ASZKENAZY (18:20) I wyprowadza mnie w miejsca przestronne, oswobodzi mię, gdyż mnie miłuje.
10.SZERUDA(18:20) Wyprowadził mię na wolność, wyratował mię, gdyż mię umiłował.
11.TYSIĄCL.WYD1(17:20) wywiódł mnie na miejsce przestronne: ocalił, bo mnie miłuje.
12.TYSIĄCL.WYD5(18:20) wyprowadza mnie na miejsce przestronne; ocala, bo mnie miłuje.
13.BRYTYJKA(18:20) Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował mnie, gdyż mię umiłował.
14.POZNAŃSKA(18:20) Wywiódł mnie na miejsce przestronne i ocalił, bo mnie umiłował.
15.WARSZ.PRASKATo On wyprowadził mnie na miejsce przestronne i uwolnił mnie, bo mnie miłuje.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(18:20) Wyprowadził mnie na przestronność i mnie wybawił, gdyż mnie sobie upodobał.
17.EIB.BIBLIA.2016(18:20) Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował, gdyż znalazł we mnie upodobanie.