« Psal 18:20 Księga Psalmów 18:21 Psal 18:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(17:24) bo strzegł jeśm drog bożych ani jeśm źle nosił od Boga mego.
2.PS.PUŁAWSKI(17:24) bo jeśm strzegł drog bożych ani jeśm źle czynił od Boga mego.
3.WUJEK.1923(18:22) Albowiemem strzegł dróg Pańskich, anim czynił niezbożnie przeciw Bogu memu.
4.GDAŃSKA.1881(18:22) Bom strzegł dróg Pańskich, anim odstąpił niezbożnie od Boga mego.
5.GDAŃSKA.2017Strzegłem bowiem dróg PANA i nie odstąpiłem niegodziwie od mego Boga.
6.GÖTZE.1937(18:22) Bowiem zachowywałem drogi Pańskie i nie odstąpiłem występnie od Boga mego.
7.CYLKOW(18:22) Albowiem przestrzegałem dróg Bożych, i nie byłem odstępcą od Pana mojego.
8.KRUSZYŃSKI(18:22) ponieważem strzegł dróg Bożych i nie czyniłem bezbożnie przed Panem moim.
9.ASZKENAZY (18:22) Gdyż strzegę ja dróg Jehowy, anim nie grzeszył zdradą mojemu Bogu,
10.SZERUDA(18:22) Bom strzegł dróg Pana i nie odstąpiłem bezecnie od Boga mego.
11.TYSIĄCL.WYD1(17:22) bo strzegłem dróg Pańskich, ani grzesząc nie odszedłem od Boga mojego,
12.TYSIĄCL.WYD5(18:22) Strzegłem bowiem dróg Pańskich i nie oddaliłem się od mojego Boga,
13.BRYTYJKA(18:22) Strzegłem bowiem dróg Pana I grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego.
14.POZNAŃSKA(18:22) Chodziłem bowiem wiernie drogami Jahwe, a nigdym się nie sprzeniewierzył Bogu mojemu;
15.WARSZ.PRASKAZawsze bowiem chodziłem drogami Pana i nie odstępowałem od mojego Boga.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(18:22) Bowiem przestrzegałem dróg WIEKUISTEGO i nie byłem odstępcą od mego Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016(18:22) Trzymałem się bowiem dróg PANA, Nie sprzeniewierzyłem się mojemu Bogu -