« Psal 18:48 Księga Psalmów 18:49 Psal 18:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(17:53) Przeto spowiadać sie będę tobie w ludzioch, Gospodnie, i twemu imieniu psalm będę mołwić,
2.PS.PUŁAWSKI(17:53) Przeto będę spowiedać sie tobie w ludzioch, Gospodnie, i twemu imieniu psalmy będę mołwić,
3.WUJEK.1923(18:50) Przetóż będęć wyznawał między narody, Panie! a imieniowi twemu pieśń zaśpiewam.
4.GDAŃSKA.1881(18:50) Przetoż cię, Panie! będę wyznawał między narodami, a będę śpiewał imieniowi twemu.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego będę cię, PANIE, sławił wśród narodów i będę śpiewał twemu imieniu.
6.GÖTZE.1937(18:50) Dlatego chcę Cię chwalić, Panie, pośród narodów i wysławiać psalmami imię Twoje,
7.CYLKOW(18:50) Przeto sławić Cię chcę między narodami o Boże, i imieniu Twojemu śpiewać będę.
8.KRUSZYŃSKI(18:50) Dlatego będę Cię uwielbiał, Boże, pomiędzy narodami, a Imieniowi Twemu śpiewać będę.
9.ASZKENAZY (18:50) Przetoż sławić Cię będę między narodami, o Jehowo i śpiewać będę Twemu imieniu,
10.SZERUDA(18:50) Przeto będę Cię, Panie, wyznawał między narodami i będę śpiewał imieniu Twemu.
11.TYSIĄCL.WYD1(17:50) Będę Cię przeto sławił wśród narodów, Panie, i psalm będę głosił Twojemu imieniu.
12.TYSIĄCL.WYD5(18:50) Przeto będę Cię, o Panie, chwalił między narodami i będę wysławiał Twoje imię.
13.BRYTYJKA(18:50) Przeto będę cię, Panie, wysławiał między narodami I będę śpiewał imieniu twemu.
14.POZNAŃSKA(18:50) Przeto wysławiać Cię będę, Jahwe, wśród narodów i będę opiewał chwałę Twego Imienia.
15.WARSZ.PRASKASławił Cię tedy będę, Panie, przed narodami i śpiewał z radością na cześć Twego imienia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(18:50) Dlatego chcę Cię sławić pomiędzy narodami, WIEKUISTY, będę śpiewał Twojemu Imieniu.
17.EIB.BIBLIA.2016(18:50) Dlatego będę cię, PANIE, sławił pośród narodów, Śpiewał na cześć Twojego imienia!