« Psal 9:8 Księga Psalmów 9:9 Psal 9:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:9) I uczynił sie jest Gospodzin utoka ubogiemu, pomocnik w przygodach i w zamętce.
2.PS.PUŁAWSKI(9:9) I udziełan jest Gospodzin uciecha ubogiemu, pomocnik w przygodach i zamęcie.
3.WUJEK.1923(9:10) I stał się Pan ucieczką ubogiemu: pomocnikiem w potrzebach, w ucisku.
4.GDAŃSKA.1881(9:10) I będzie Pan ucieczką ubogiemu, ucieczką czasu ucisku.
5.GDAŃSKA.2017I będzie PAN ucieczką dla uciśnionego, schronieniem w czasie niedoli.
6.GÖTZE.1937(9:10) I jest Pan zamkiem warownym utrapionemu, zamkiem warownym w czasach ucisku.
7.CYLKOW(9:10) I będzie Bóg twierdzą uciśnionemu, twierdzą w czasach niedoli.
8.KRUSZYŃSKI(9:10) I będzie Bóg ucieczką ubogiemu- ucieczką na czas ucisku.
9.ASZKENAZY (9:10) On też niechaj będzie twierdzą wyniosłą poniżonemu, twierdzą wyniosłą w czasach ucisku.
10.SZERUDA(9:10) Tak stał się Pan ucieczką uciśnionemu, ucieczką czasu niedoli.
11.TYSIĄCL.WYD1(9:10) {Waw} I będzie Pan ucieczką dla uciśnionego, ucieczką dogodną w czasach utrapienia.
12.TYSIĄCL.WYD5(9:10) {Waw} Niech Pan będzie ucieczką dla uciśnionego, ucieczką w czasach utrapienia.
13.BRYTYJKA(9:10) Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, Schronieniem w czasie niedoli.
14.POZNAŃSKA(9:10) Tak więc Jahwe jest twierdzą dla uciśnionych, ucieczką w czasach utrapienia.
15.WARSZ.PRASKAI tak staje się Pan schronieniem dla uciśnionych, miejscem ocalenia za dni ich ucisku.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:10) BÓG będzie twierdzą uciśnionego, twierdzą w czasach niedoli.
17.EIB.BIBLIA.2016(9:10) PAN będzie schronieniem dla uciśnionego, Schronieniem na czas niedoli.