« Heb 2:18 List do Hebrajczyków 3:1 Heb 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Tak bracia święci, zwania niebieskiego uczęstnicy, przypatrujcie się posłańcowi i arcyoffiarnikowi wyznania naszego Christu Jesusowi.
2.WUJEK.1923Ztąd, bracia święci, uczęstnicy wezwania niebieskiego! obaczcie Apostoła i Najwyższego kapłana wyznania naszego, Jezusa,
3.RAKOW.NTSkąd, bracia święci, wezwania niebieskiego ucześnicy! uważajcie onego Apostoła i przedniejszego Ofiarownika wyznania naszego Jezusa Christusa,
4.GDAŃSKA.1881Przetoż, bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy! obaczcie Apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego, Chrystusa Jezusa,
5.GDAŃSKA.2017Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na Apostoła i Najwyższego Kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa;
6.JACZEWSKIPrzeto, Bracia drodzy, powołani do uczestnictwa w chwale niebieskiej, miejcie Jezusa za Apostoła Bożego i najwyższego Kapłana wiary naszej.
7.SYMONA tak, bracia święci, uczestnicy wezwania niebieskiego, patrzcie na apostoła i arcykapłana wiary naszej, Jezusa:
8.DĄBR.WUL.1973A przeto, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, patrzcie na Apostoła i najwyższego kapłana wiary naszej, Jezusa,
9.TYSIĄCL.WYD5Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa,
10.BRYTYJKAPrzeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania,
11.POZNAŃSKAPrzeto, święci bracia, uczestnicy niebieskiego powołania, rozważcie, że Jezus, apostoł i arcykapłan naszego wyznania,
12.WARSZ.PRASKADlatego, bracia, uświęceni [przez chrzest] i powołani przez Boga, przypatrujcie się Jezusowi, wysłannikowi Boga, arcykapłanowi wiary, którą wyznajemy.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stąd też, święci bracia współuczestnicy niebiańskiego powołania, poznajcie Apostoła oraz Arcykapłana naszej zgody, Jezusa Chrystusa,
14.EIB.BIBLIA.2016Stąd, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, skupcie uwagę na Jezusie, Apostole i Arcykapłanie wyznawanych przez nas prawd,
15.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego też, bracia święci, uczestnicy powołania niebiańskiego, patrzcie uważnie na apostoła i arcykapłana naszego wyznania, Jezusa Chrystusa,