« Heb 3:13 List do Hebrajczyków 3:14 Heb 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:13) Bo uczęstniki Christusowemi zostaliśmy, jeśli tylko początek podstawienia, aż do końca statecznie zatrzymamy.
2.WUJEK.1923(3:13) Albowiem staliśmy się uczęstnikami Chrystusowymi, jeźli tylko początek istności jego aż do końca mocny zachowamy,
3.RAKOW.NTAbowiemeśmy się ucześniki sstali Christusowymi, jeśli początek podstaci aż do końca mocny zatrzymamy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeźliże tylko początek tego gruntu aż do końca stateczny zachowamy.
5.GDAŃSKA.2017Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy.
6.JACZEWSKIPod tym tylko warunkiem będziemy mieli udział w chwale Chrystusowej, jeżeli łaskę nam udzieloną do końca bez skażenia zatrzymamy.
7.SYMONStaliśmy się wprawdzie uczestnikami życia Chrystusowego, ale potrzeba nam jeszcze, abyśmy początek życia jego zachowali wiernie aż do końca:
8.DĄBR.WUL.1973Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli podstawę istnienia w nim zachowamy nienaruszoną do końca.
9.TYSIĄCL.WYD5Jesteśmy bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną.
10.BRYTYJKAStaliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku.
11.POZNAŃSKAJesteśmy bowiem współtowarzyszami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy aż do końca niewzruszoną nadzieję, jaką mieliśmy na początku.
12.WARSZ.PRASKABędziemy bowiem uczestniczyli w dobrach Chrystusa, jeśli wytrwamy do końca w tej samej, zawsze niezachwianej nadziei.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeżeli zachowamy aż do końca mocny ów początek istotnej natury.
14.EIB.BIBLIA.2016Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca.
15.TOR.NOWE.PRZ.Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli niewzruszenie aż do końca zachowamy początek tego fundamentu.