« Heb 3:5 List do Hebrajczyków 3:6 Heb 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Christus jako syn nad domem jego, którego domem my jesteśmy, jeśli wżdy bezpieczeństwo, i pochwałę nadzieje, aż do końca statecznie zatrzymamy.
2.WUJEK.1923Ale Chrystus jako syn w domu swym, który dom my jesteśmy, jeźliże ufność i chwałę nadzieje aż do końca mocną zachowamy.
3.RAKOW.NTLecz Christus jako syn nad domem swym; którego domem jesteśmy my, jeśliże beśpieczność i przechwalanie nadzieje aż do końca mocne zatrzymamy.
4.GDAŃSKA.1881Ale Chrystus jako syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy, jeźli tylko tę pewną ufność i tę chwałę nadziei aż do końca stateczną zachowamy.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Chrystus jako syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy.
6.JACZEWSKIChrystus zaś, jako Syn Boży, jest Panem tego domu, a domem tym my jesteśmy, jeżeli tę wiarę i nadzieję otrzymania chwały do końca stale zatrzymamy.
7.SYMONale Chrystus jest jako syn w domu jego, a tym domem jesteśmy my, jeżeli ufność i chlubę nadziei aż do końca mocno chowamy.
8.DĄBR.WUL.1973Chrystus zaś jako syn w domu swoim, a tym domem jesteśmy my, jeśli ufność i chwałę nadziei aż do końca niewzruszenie zachowamy.
9.TYSIĄCL.WYD5Chrystus zaś, jako Syn, [jest] nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy.
10.BRYTYJKALecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję.
11.POZNAŃSKAale Chrystus (wierny) był (mając władzę) nad Jego domem jako Syn. Tym domem zaś my jesteśmy, jeśli zachowamy niezłomną ufność i chlubną nadzieję.
12.WARSZ.PRASKANatomiast Chrystus był wiernym, ale jako Syn, który ma pieczę nad całym swoim domem. Domem tym zaś my będziemy, jeśli tylko zachowamy ufną i chwalebną nadzieję tego wszystkiego, czego się spodziewamy.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Chrystus jako Syn, jest nad Jego domem. Jego domem jesteśmy my, jeśli aż do końca zachowamy mocną szczerość, a także chlubę z nadziei.
14.EIB.BIBLIA.2016ale Chrystus, jako Syn, jest ponad Jego domem. Tym domem my jesteśmy, jeśli tylko zachowamy odważną ufność i będziemy się szczycić nadzieją.
15.TOR.NOWE.PRZ.Lecz Chrystus jest jako Syn w swoim domu; domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko ufną odwagę i chlubę z nadziei zachowamy niewzruszenie aż do końca.