« 2Moj 17:16 2 Księga Mojżeszowa 18:1 2Moj 18:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż był usłyszał Jetro pop madyjański, przyrodzony Mojżeszowy, wszytko, cso uczynił Pan Mojżeszowi a Israhelowi ludu swemu, przeto iże był Pan wywiodł Israhela s Ejipta,
2.WUJEK.1923I gdy usłyszał Jethro, kapłan Madyański, powinny Mojżeszów, wszystko, co uczynił Bóg Mojżeszowi i Izraelowi, ludowi swemu, a iż wywiódł Pan Izraela z Egiptu:
3.GDAŃSKA.1881A gdy usłyszał Jetro, kapłan Madyjański, świekier Mojżesza, wszystko, co uczynił Bóg Mojżeszowi, i Izraelowi, ludowi swemu, że wywiódł Pan Izraela z Egiptu;
4.GDAŃSKA.2017A gdy teść Mojżesza Jetro, kapłan Midianitów, usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i swego ludu Izraela, że PAN wyprowadził Izraela z Egiptu;
5.CYLKOWI usłyszał Ithro, kapłan Midjanu, teść Mojżesza, o wszystkiém, co uczynił Bóg dla Mojżesza, i dla Israela ludu, Swojego, - jak wywiódł Wiekuisty Israela z Micraim;
6.KRUSZYŃSKIJethro, kapłan Midjanitów, teść Mojżesza, usłyszał o wszystkiem, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla jego ludu - Izraela, że wyprowadził Bóg Izraela z Egiptu.
7.MIESESJetro [Jitro], kapłan Midjanu, teść Mojżesza słyszał o wszystkiem, co Wiekuisty zdziałał dla Mojżesza i dla ludu Swego Izraela, iż Wiekuisty wywiódł [na wolność] Izraela z Egiptu.
8.TYSIĄCL.WYD5Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro, usłyszał opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że wyprowadził Pan Izraelitów z Egiptu.
9.BRYTYJKAA gdy Jetro, kapłan midiański, teść Mojżesza, usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i ludu swego izraelskiego, że Pan wyprowadził Izraela z Egiptu,
10.POZNAŃSKATeść Mojżesza Jetro, kapłan Midianitów, usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela - swego ludu: że mianowicie Jahwe wywiódł Izraela z Egiptu.
11.WARSZ.PRASKAJetro, kapłan madianicki, teść Mojżesza, słyszał o tym wszystkim, co Jahwe uczynił Mojżeszowi i całemu ludowi izraelskiemu i jak wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kapłan Midjanu Ithro, teść Mojżesza, usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza oraz dla Swego ludu Israela; oraz o tym, jak WIEKUISTY wyprowadził Israela z Micraim.
13.EIB.BIBLIA.2016Jetro, kapłan midiański, teść Mojżesza, usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla swego ludu, Izraela. Usłyszał, że PAN wyprowadził Izraela z Egiptu.