« 2Moj 18:10 2 Księga Mojżeszowa 18:11 2Moj 18:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto ninie już jeśm poznał, że wieliki jest Pan nade wszytki bogi, przeto iże pysznie czynili przeciw jim.
2.WUJEK.1923Terazem doznał, że wielki Pan nade wszystkie bogi: przeto że się przeciwko nim pyszno obchodzili.
3.GDAŃSKA.1881Terazem doznał, że większy jest Pan nad wszystkie bogi; albowiem czem oni hardzie powstawali przeciwko niemu, tem poginęli.
4.GDAŃSKA.2017Teraz wiem, że PAN jest większy od wszystkich bogów, bo gdy oni zuchwale powstawali przeciwko niemu, to od tego poginęli.
5.CYLKOWTeraz poznałem, że wyższym Wiekuisty, nad wszystkie bogi; gdyż tą samą rzeczą, którą przeciw nim umyślili - On na nich."
6.KRUSZYŃSKITeraz wiem, że Jahwe jest większy od wszystkich bogów, bo takim okazał się w sprawie tych, którzy ich ciemiężyli".
7.MIESESTeraz dowiedziałem się, iż Wiekuisty jest możny nad wszystkie bogi, gdyż to działo się za karę, iż popełniali zbrodnie na nich”.
8.TYSIĄCL.WYD5Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten sposób ukarał tych, co się nimi pysznili.
9.BRYTYJKATeraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie, bo dlatego wyratował lud z niewoli Egipcjan, że ci zuchwale z nim postępowali.
10.POZNAŃSKAWiem już, że Jahwe jest mocniejszy od wszystkich bogów, i to [nawet] w tym, w czym przemoc wywierano na jego ludziach.
11.WARSZ.PRASKATeraz już wiem, że Jahwe jest większy niż wszyscy bogowie. Chociaż bowiem Egipcjanie tak poniżali Izraelitów, Jahwe wyrwał Izraela z ich rąk.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz poznałem, że WIEKUISTY jest wyższym nad wszystkich bogów; gdyż tą samą rzecz, którą przeciwko nim zaplanowali On zesłał na nich.
13.EIB.BIBLIA.2016Teraz wiem, że PAN jest większy niż wszyscy bogowie, bo położył kres dumnemu panowaniu Egipcjan nad ludem.