« 2Moj 18:12 2 Księga Mojżeszowa 18:13 2Moj 18:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOpięć drugiego dnia siadł Mojżesz, aby sądził lud, jenże, ktory stał przed Mojżeszem od zarania aż do wieczora.
2.WUJEK.1923A drugiego dnia siadł Mojżesz, 1 aby sądził lud, który stał przy Mojżeszu od poranku aż do wieczora.
3.GDAŃSKA.1881I stało się nazajutrz, że usiadł Mojżesz, aby sądził lud, i stał lud przed Mojżeszem od poranku aż do wieczora.
4.GDAŃSKA.2017Nazajutrz Mojżesz usiadł, aby sądzić lud. I lud stał przed Mojżeszem od rana aż do wieczora.
5.CYLKOWI stało się nazajutrz, że zasiadł Mojżesz dla sądzenia ludu, i stał lud przed Mojżeszem od rana do wieczora.
6.KRUSZYŃSKIDnia następnego zasiadł Mojżesz, aby sądzić naród, a naród stał przed Mojżeszem od rana do wieczora.
7.MIESESNazajutrz działo się, iż Mojżesz zasiadł do sądzenia ludu, a lud stał przy Mojżeszu od rana aż do wieczora.
8.TYSIĄCL.WYD5Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. I stał tłum przed Mojżeszem od rana do wieczora.
9.BRYTYJKANazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Lud zaś stał przed Mojżeszem od rana do wieczora.
10.POZNAŃSKANastępnego dnia Mojżesz zasiadł, aby sprawować sądy nad ludem. A lud stał przed Mojżeszem od rana do wieczora.
11.WARSZ.PRASKANastępnego dnia zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. I stała wielka rzesza przed Mojżeszem od rana aż do wieczora.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś nazajutrz się stało, że Mojżesz zasiadł w celu sądzenia ludu, a lud stał przed Mojżeszem od rana do wieczora.
13.EIB.BIBLIA.2016Następnego dnia Mojżesz zasiadł, aby rozstrzygać sprawy ludu. Ludzie stali przed Mojżeszem od rana do wieczora.