« 2Moj 18:15 2 Księga Mojżeszowa 18:16 2Moj 18:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGdyż przygodzi sie jemu ktorą swadę mieć, przychodzą ku mnie, abych sądził miedzy jimi a ukazał jim przykazania boża i zakon jego”.
2.WUJEK.1923A gdy im spór jaki przypadnie, przychodzą do mnie, abym rozsądził między nimi, i pokazał przykazanie Boże, i prawa jego.
3.GDAŃSKA.1881Gdy sprawę jaką mają, przychodzą do mnie, a rozsądzam między nimi, oznajmując ustawy Boże i prawa jego.
4.GDAŃSKA.2017Gdy mają jakąś sprawę, przychodzą do mnie, a ja rozsądzam między nimi i oznajmiam ustawy Boga i jego prawa.
5.CYLKOWGdy mają jaką sprawę przedstawia się ją mnie, a ja rozsądzam między jednym a drugim, i oznajmiam ustawy Boga i nauki Jego."
6.KRUSZYŃSKIGdy mają sprawę przychodzą do mnie, a ja rozsądzam pomiędzy jednym a drugim, rozpoznając ustawy Boże i prawa jego".
7.MIESESGdy oni mają jakąś sprawę, przychodzi ona do mnie, – a ja rozsądzam między jednym a pomiędzy bliźnim jego i oznajmiam przepisy Boga i nauki Jego.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli mają spór, to przychodzą do mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, oznajmiam prawa i przepisy Boże.
9.BRYTYJKAGdy mają jaką sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże.
10.POZNAŃSKAGdy mają jakąś sprawę, przychodzą do mnie, a ja rozsądzam między jedną i drugą stroną, daję poznać prawa Boga i Jego pouczenia.
11.WARSZ.PRASKAGdy zdarza się wśród nich jakiś spór, przychodzą do mnie. Ja rozsądzam ich spory i przekazuję im prawa i pouczenia Boże.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy mają jakąś sprawę przedstawia się ją mnie, zaś ja rozsądzam pomiędzy jednym a drugim; oznajmiam ustawy Boga oraz Jego nauki.
13.EIB.BIBLIA.2016Przychodzą, gdy mają jakąś sprawę i chcą, abym rozstrzygnął między jedną stroną a drugą. Ja natomiast zapoznaję ich z ustawami Boga i z Jego prawami.