« 2Moj 18:17 2 Księga Mojżeszowa 18:18 2Moj 18:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPszaloną robotą kazisz sie i ty, i lud ten, ktory jest z tobą, mimo twą moc jest ta to rzecz, sam tego nie będziesz moc ścirzpieć.
2.WUJEK.1923Głupią pracą psujesz się i ty, i lud ten, który z tobą jest: nad twe siły jest sprawa, sam jéj nie będziesz mógł zdołać.
3.GDAŃSKA.1881Pewnie ustaniesz, i ty i lud ten, który jest z tobą, bo cięższa to rzecz nad siły twoje; nie będziesz jej mógł ty sam podołać.
4.GDAŃSKA.2017Zamęczycie się i ty, i ten lud, który jest z tobą, bo ta sprawa jest zbyt ciężka dla ciebie. Sam jej nie podołasz.
5.CYLKOWZnużyć znużysz i siebie i lud ten, który przy tobie, gdyż za trudną ta rzecz dla ciebie, nie podołasz jej sam jeden.
6.KRUSZYŃSKIZ pewnością upadniesz ty, zarówno jak i ten lud, który jest przy tobie, bo ta sprawa jest za ciężka na cię, abyś ją mógł sam wypełnić,
7.MIESESTy znużysz się zupełnie, ty sam, zarówno jak i lud ten, albowiem to zanadto trudne jest dla ciebie, nie zdołasz dokonać go ty sam jeden.
8.TYSIĄCL.WYD5Zamęczysz siebie i lud, który przy tobie stoi, gdyż taka praca jest dla ciebie za ciężka, i sam jej nie możesz podołać.
9.BRYTYJKAMęczysz się zarówno ty, jak i ten lud, który jest z tobą, bo sprawa ta jest za trudna dla ciebie, nie podołasz jej sam.
10.POZNAŃSKAZbyt wyczerpujesz i siebie, i ten lud, który [jest] przy tobie. Za ciężka to praca na ciebie, sam jeden jej nie podołasz.
11.WARSZ.PRASKAZamęczasz i siebie samego, i cały lud, który wokół ciebie stoi. To zbyt uciążliwe dla ciebie. Sam jeden nie możesz temu podołać.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nużąc, znużysz i siebie, i ten lud, co jest przy tobie, gdyż ta rzecz jest dla ciebie za trudną; sam jeden jej nie podołasz.
13.EIB.BIBLIA.2016Strasznie męczysz i siebie, i ten lud, któremu przewodzisz. Podjąłeś się rzeczy zbyt trudnej dla siebie. Nie będziesz w stanie podołać jej sam!